Istoria de veacuri şi de azi a Văsienilor

Cele mai multe localităţi din Moldova, ca şi Văsienii din raionul Teleneşti, păstrează legende despre întemeierea vetrei lor, legate de regulă de numele unui presupus înteme-ietor, dar şi mărturii documentare care le atestă în istorie. Astfel, conform unor surse, la 1635, un boier pe nume Vasile pune piatra de temelie a satului Văsieni. Cea mai veche atestare documentară cunoscută referitoare la satul Văsieni ține însă de un zapis de danie de la 20 decembrie 1437.

 

În documentul respectiv se menționează: “Noi, Ilie Voievod, domn al Țării Moldovei, și fratele domniei mele Ștefan Voievod, aducem la cunoștință această carte a noastră celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că acest adevărat al nostru boier credincios, pan Mihail de la Dorohoi, a slujit sfântrăposatului nostru tată cu adevărată și credincioasă slujbă. De aceia, noi, văzând dreapta și credincioasa lui slujbă către noi, i-am miluit cu deosebita noastră milă și i-am dat, și i-am întărit, și i-am înnoit satele lui și privilegiul pe care i l-a dat sfântrăposat părintele nostru: satul unde șed Grăbăuții la capătul de sus al Culișăului, unde a șezut Radu, și încă Siliștea unde este iazul”.

 În această ordine de idei, duminică, satul Văsieni din raionul Teleneşti și-a serbat 580 de ani de la prima atestate documentară, manifestare care a adunat populația localității, dar și oaspeți din raion, reprezentanți ai dias-porei din Chișinău, care nu uită de vatra străbună. 

Sărbătoarea a început cu o slujbă de pomenire a consătenilor decedați și depunere simbolică de flori la monumentul din centrul localităţii.

Apoi în scenă au urcat oficialităţi, oaspeţi, artişti amatori, în bătătură gospodinele şi gospodarii şi-au amenajat foişoare, tarabe cu frumuseţi nemaipomenite din zestrea neamului.

O mare bucurie le-a provocat văsienenilor Anatolie Apostol, doctorand la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, autorul cărții “Văsienii, (File de istorie)”, căruia consătenii i-au mulțumit pentru contribuţia la valorificarea şi înveşnicirea istoriei satului.

Dl Gheorghe Morgoci, primarul localității, vorbind despre rezultatele activității administraţiei publice locale,  a accentuat spiritul participativ ca una din calitățile renăscute în comunitate, ceea ce a permis activități de reconstrucție, amenajare a unor obiective cu bani puțini, fiind asigurată durabilitatea proiectelor.               

Președinta raionului Teleneşti, dna Diana Manoli, a oferit comunității drept cadou o luc-rare executată de elevii Școlii de Arte Plastice din centrul raional. Foștii primari ai localității, Vasile Cuculescu, Mihail Arnaut și Vladimir Cotruță,  dar și descendenți din Văsieni, care contribuie la dezvoltarea socială și culturală a localității, și anume: Andrei Cuculescu, Sabina și Lilian Danilov, Sergiu Arnăut, Igor Arnăut, Alexei Vârlan, Panteleimon Arnăut, în luările lor de cuvânt au îndemnat sătenii să înmulţească faima baştinei.  

Şi toate acestea – condimentate cu un program artistic pregătit cu migală de către copiii satului, ansamblul folcloric din localitate “Codreanca”, ansamblul de dansatori ”Rotunda” din Suhuluceni şi invitata Mariana Mihăilă, interpretă de muzică populară.    

Dna Elena Vântu, bibliotecară, a ţinut să menționeze mai ales activismul sătencelor: ”Sărbătoarea a reușit şi datorită meșterițelor noastre cu mâini de aur, care fac adevărate opere de artă: dna Fevronia Manoli – fețe de masă croșetate; dna Natalia Negrescu – broderii. Alte gospodine au expus covoare tradiţionale, prosoape, obiecte de artizanat, bucate naționale, demonstrând, că la Văsieni se păstrează datinile și obiceiurile din străbuni, fiind transmise din generație în generație”.

În cinstea sărbătorii s-au tras focuri de artificii.

Ion Cernei

     

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns