Ion Chișlea: Vrem să contribuim plenar la propășirea baștinei

Chiar dacă au plecat din sat şi posibil nu vor mai locui aici vreodată, mai mulţi originari din comuna Pepeni, raionul Sângerei au fondat o asociaţie şi contribuie la dezvoltarea economică şi socială a baştinei. Cu susţinerea PNUD-Moldova Asociaţia implementează un proiect de amenajare a unei zone de odihnă cu un scuar, construcția trotuarlor până la stadionul comunal. Alt proiect câștigat împreună cu primăria şi finanţat de Biroul pentru Relații cu Diaspora de la București, România prevede iluminarea stradală.

 Ion Chișlea este președintele Asociației Băștinașilor din comuna Pepeni, organizaţie obştească, care implementează proiecte investiţionale, participă activ la organizarea şi desfăşurarea mai multor evenimente cum ar fi Zilele comunei, în cadrul cărora premiază activiștii, veteranii, elevii eminenți, organizează întâlniri cu persoane marcante din țară, un turneu la fotbal pentru Cupa Asociației etc.   

– Dle Chișlea, Asociația Băștinașilor din Pepeni a obținut un grant de 10 000 de euro pentru a derula proiectul ”Consolidarea societății civile la nivel local și promovarea transparenței decizionale în comuna Pepeni”. Cum vă reuşeşte să atrageţi investiţii pentru baştină?

– Acest proiect îl implementăm cu sprijinul proiectului ”Dezvolt.md” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația ”Konrad Adenauer”. El presupune dezvoltarea organizaţiilor nonguvernamentale și a societății civile la nivel local. Pro-iectul are două obiective strategice: evaluarea transparenței și consolidarea spiritului civic şi presupune mai multe activități. Este o mare provocare pentru noi, mai ales că nu suntem așa de mulți în Asociație și ar trebui să luăm asupra noastră fiecare câte o povară pentru cinci-șase oameni. Dar sperăm să reușim atrăgând mai mulți săteni în activitățile noastre.

– Cum credeţi, de ce comisia de concurs a dat preferinţă proiectului propus de Dvs.?

– Am aplicat în aprilie 2019 și cred că am fost acceptați pentru că suntem o asociație relativ tânără și am reuşit să convingem finanţatorii că suntem o entitate serioasă, capabilă să realizeze obiectivele propuse şi acestea vaor produce schimbări benefice în comunitatea Pepeni. Era important și rolul care îl are Asociația Băștinașilor, de fapt un grup consolidat de patrioți ai localității predispuşi să materializeze prin fapte concrete nişte obiective importante pentru consăteni.     

– Ce activităţi preconizaţi să desfăşuraţi în cadrul proiectului, cine va beneficia de ele?  

– Ne-am asumat  obligațiunea să transmitem on-line ședințele Consiliului Comunal, dar şi informaţiile de la alte evenimente de interes public – culturale, sportive etc. Tot în cadrul acestui proiect am fondat un site de ștri ”stirideacasa.md”, care va fi administrat de Asociație. În această ordine de idei am organizat pentru tinerii din sat traininguri pentru ai învăța să abordeze probleme de ordin comunitar la nivel jurnalistic, adică cum să lucreze cu sursele, să evite atacurile la persoană, ştirile false, să reflecte echidistant evenimentele din localitate, care este una dintre cele mai mari în zonă, cu circa 6000 de locuitori. Tinerii au început deja să publice știri de la evenimente, eu îi ghidez și pare-mi-se că ideea prinde contururi evidente. Încă nu avem știri critice la adresa autorităților, dar cred că acestea vor apărea pe parcurs, când autorii vor sesiza mai profund problemele comunității. Vom căuta ulterior să facem transmisiuni directe de la festivaluri, competiții sportive, diverse întruniri.

Cât privește cel de-al doilea obiectiv, care ține de consolidarea spiritului civic, urmărim în primul rând implicarea sătenilor în luarea deciziilor la nivel local. Este vorba de democrația participativă. Am organizat deja întruniri în mahalalele satului, îndemnându-i pe săteni să-și identifice problemele prioritare și să propună soluții de ameliorare ori soluţionare a lor. Alte ședințe vor fi organizate în perioada martie-iulie, către trei pe lună, iar în august preconizăm să organizăm un atelier de planificare social-economică cu participarea sătenilor. Până atunci vom organiza alte două ateliere –unul care promovează voluntariatul între tineri, celălalt va fi un atelier unde vom promova drepturile și obligațiunile cetățenilor în raport cu traiul în comunitate. Către luna august prevedem să elaborăm o stratege de dezvoltare a localității pentru anii următori.                                                                                      

– Cine sunt partenerii Asociaţiei în acest proiect şi care este rolul lor?

– Ne ghidează Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, care ne ajută mult şi la elaborarea strategiei de dezvoltare a localității.          

– La ce impact vă aşteptaţi în urma acestor activităţi?

– Dacă sătenii noștri vor începe să analizeze problemele localității, să identifice căi de soluționare a lor şi se vor implca plenar în aceste activităţi, dacă la Pepeni vor dispăra suspiciunile privitor la cheltuirea finanţelor publice, vom considera că ne-am atins scopul. Iar aceste deprinderi ale consătenilor activi vor fi un exemplu demn de urmat.

Ion Cernei                                              


                                       

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns