Inspecția Muncii nu e o sperietoare

Mai mulți angajatori reacționează foarte bolnăvicios la știrea că vin la control inspectorii de muncă. Dar scopul nostru este, întâi de toate, să acordăm angajatorilor un ajutor metodologic și practic în domeniul legislației muncii, ca să nu se ajungă la conflicte, procese judiciare și alte probleme neplăcute. Noi mergem în colective în primul rând în scop de consultare și profilaxie pentru ca, atunci când constatăm încălcările legislaţiei, să le ajutăm instituțiilor, întrep-rinderilor să activeze în regim normal.

Pe parcursul anului curent, de exemplu, angajaţii Inspecţiei Teritoriale de Muncă Orhei au efectuat 238 de controale de stat privind respectarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă. De obicei controalele sunt planificate din timp, graficul controalelor este mediatizat pe site-ul Inspectoratului de Stat al Muncii. O atenţie deosebită acordăm transparenţei modificărilor în legislaţia în domeniul raporturilor de muncă.

Contoalele au vizat întreprinderi şi instituţii din diverse sectoare ale economiei din regiune. Astfel, 18 la sută din toate controalele au avut loc în sectorul public, 26% – în agricultură, 24% – în comerţ, 10% – în sfera prestării serviciilor, 8,5 % – la întreprinderile de transport, 7,5% – la cele de construcţie, etc. Trebuie să precizez că Inspecţia Muncii este obligată să monitorizeze respectarea legislaţiei muncii în toate domeniile economiei naţionale, în afară de Ministerul Apărării, Mi-nisterul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei şi Centrul Naţional Anticorupţie, indiferent de proprietate şi forma organizatorico-juridică, cât şi la persoanele fizice care angajează salariaţi şi în administraţia publică centrală şi locală. Aceste prevederi sunt stipulate în art.1 alin. (2) şi (5) din Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii.

Cel mai des constatăm încălcări în domeniul salarizării, perfectării contractului individual de muncă, respectării timpului de muncă şi de odihnă, acordării concediilor de odihnă anuale şi suplimentare etc.

În urma controalelor agenţii economici primesc prescripţii privitor la măsurile care urmează să le întreprindă pentru a lichida neajunsurile constatate şi a activa în continuare în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii. De asemenea se stabilesc termeni de executare a prescripţiilor. Inspectorii recurg la sancţiuni numai în cazul când angajatorii nu reacţionează la prescripţii şi nu se conformează legii. În zece luni ale anului 2017 au fost traşi la răspundere contravenţională doar trei agenţi economici şi nouă persoane cu funcţii de răspundere din regiunea Orhei. Suma totală a amenzilor a constituit 39200 lei.

Aici mai trebuie să concretizez că Inspectoratul de Stat al Muncii oferă consultaţii atât angajatorilor, cât şi angajaţilor. În anul curent de acest serviciu au beneficiat 1238 de persoane. Şi asta la fel cu scopul de a diminua numărul încălcărilor şi a asigura supremaţia legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă.

În încheiere vreau să accentuez: stimați angajatori şi salariaţi! Dacă inspectorul de muncă sosește în unitate la un control de stat, folosiți-vă maximal de posibilitatea de a vă completa bagajul de cunoștințe  în domeniul legislaţiei muncii.       

Mihai Taşnic, inspector de muncă

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns