Înglodată în datorii şi abuzuri…

În ultimul timp, în centrul atenţiei opiniei publice din oraşul Rezina a intrat şi Întreprinderea Municipală Servicii comunal-Locative (ÎM SCL), mai bine zis administraţia acesteia şi relaţiile ei tensionate cu Primăria urbei. Pentru a clarifica lucrurile şi a concretiza unele informaţii din prima sursă, redacţia i-a solicitat primarului Simion Tatarov acest interviu.

– Dle primar, mai întâi, vă rog să comentaţi informaţiile contradictorii vehiculate pe reţelele sociale despre eliberarea nemotivată din funcţie a managerului-şef al întreprinderii, Ion Balan.

– Legea nr. 246 din 23.11.2017 Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, ne obligă să efectuăm unele măsuri organizatorice la întreprinderile municipale fondate de Consiliul Orășenesc. Potrivit art. 7 alin. (4) din această Lege, fondatorul întreprinderii municipale selectează prin concurs și împuternicește autoritatea executivă să transmită atribuțiile de administrator al patrimoniului și de desfășurare a activității de întreprinzător admi-nistratorului în baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs se instituie de către fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive.

Norma legală analizată operează cu formula „încetarea de drept a contractului individual de muncă”, ceea ce reprezintă încetarea prin efectul legii a raportului de muncă, independent de voința unei părți (fie anagajat, fie angajator). Adică Legea este cea care face să înceteze raportul de muncă, în acest sens voința părților nefiind luată în considerare.

Ceea ce trebuie să facă angajatorul este „să constate încetarea de drept a contractului individual de muncă”, adică să emită un act juridic în acest sens.

Emiterea actului de constatare a încetării de drept a raporturilor de muncă este o obligație de la care nu se poate deroga, dat fiind caracterul imperativ al normei legale care prevede acest lucru.

Astfel Primarul a emis dispoziţia de încetare a rapoartelor de muncă cu managerii-șefi ai întreprinderilor municipale din comună şi a anunţat concursuri de suplinire a funcţiilor de manageri-şefi ai întreprinderilor municipale Servicii Comunal Locativie şi Piaţa comercială a or. Rezina în condiţiile legii nominalizate mai sus. Foştii manageri au dreptul să participle la noile concursuri pentru aceste funcţii.

– Cum apreciaţi activitatea echipei şi a managerului-şef al ÎM SCL Rezina, care a gestionat întreprinderea în ultimii ani?

– La 1 aprilie 2019 Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative Rezina acumulase datorii la plata salariilor angajaților în sumă de peste 850 mii lei, iar faţă de diferiţi furnizori – de peste 2 milioane 500 mii lei. Aceste cifre, cred, destul de elocvent mărturisesc despre starea de lucruri de la întreprindere şi calitatea activităţii conducerii ei.

Potrivit informaţiilor redacţiei, primite de la orăşeni, pe lângă întreprindere a fost fondată o seră menită să asigure cu legume şi zarzavaturi grădiniţele din oraşul Rezina şi suburbii. Cum a fost realizată această sarcină, cât de rentabilă s-a dovedit a fi această afacere pentru ÎM SCL?

– Conform deciziei Consiliului Orășenesc, în 2017, Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative Rezina, în scopul susținerii materiale a acesteia, i-au fost transmise în gestiune terenuri proprietate publică pe care au fost construite sere pentru producerea legumelor. Anul trecut în aceste sere au fost cultivate diferite legume. Însă conform informației contabilității, serele au adus întreprinderii doar pierderi.

– Potrivit informaţiilor vehiculate pe aceleaşi reţele sociale, în ultimii ani întreprinderea a procurat materiale de construcţie, instrumente etc. de sute de mii de lei de la un magazin din oraş, care oferea cumpărătorilor ce procurau marfă în valoare mai mare de 1000 de lei bilete pentru participarea la o tombolă cu câştiguri importante. Pentru toată marfa procurată de ÎM SCL biletele respective au fost perfectate nu pe numele întreprinderii, ci al managerului Ion Balan, care astfel a devenit posesor al mai multor câştiguri, inclusiv un automobil. Autorii mai multor mesaje consideră că aceste câştiguri aparţin şi ar trebui trecute în proprietatea  ÎM SCL.

Lumea mai vorbeşte de câteva carduri pentru carburanţi cu sume de mii de lei, elibe-rate de conducerea ÎM SCL pe numele unor persoane suspuse din administraţia raionului şi care au folosit aceste sume în interese personale…

– Episodul cu cardurile de aprovizionare cu combustibil din contul întreprinderii, eliberate pe numele unor persoane care n-au nimic în comun cu Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative, în prezent se investighează de către organele de resort şi după încheierea anchetei vom reveni cu informaţii suplimentare.

Cât priveşte procurarea materialelor de construcție, instrumentelor etc., la moment nu dispunem de o informație veridică și probantă. În prezent reprezentanții Ministerului Finanțelor efectuiază la întreprindere un control financiar. Sperăm că toate neregulile vor ieşi la suprafaţă şi noi vom informa populația din teritoriu despre faptul cum managerul-şef Ion Balan şi echipa dumnealui au gestionat întreprinderea municipală Servicii Comunal-Locative.

 

P.S. Redacţia rezervează persoanelor vizate în acest interviu dreptul la replică în paginile ziarului. Aşteptăm comentarii la temă şi din partea altor cititori ai ziarului, inclusiv angajaţi ai ÎM SCL.

Pentru conformitate, Tudor Iaşcenco

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns