Informatica – disciplina viitorului, predată de agronomi

Informatica revoluționează toate domeniile vieții. Mulți pot îndrăgi această disciplină, însă nu toți au posibilitate s-o studieze bine. Profesorii de informatică din raionul Șoldănești susțin că pentru a însuşi acest obiect este nevoie de o logică bine dezvoltată.

Potrivit Ecaterinei Leontiev, inspectoare pentru disciplina informatică la Direcția învățământ Șoldănești, în școlile din raion lipsesc cadrele didactice cu pregătire specială în acest domeniu.

“În raion sunt 18 profesori care predau informatica. Majoritatea din ei lucrează prin cumul şi au studii la alte specialităţi. Unii – în psihologie, alții – în agronomie sau construcții, în pedagogie la disciplina matematică și fizică. Drept că toți au trecut cursurile de pregătire profesională la informatică. Am desfășurat aceste cursuri de recalificare sau specializare aici pe loc, în cabinetul nostru de informatică”, ne-a spus Ecaterina Leontiev.

Valentina Rotari, profesoară de informatică la Gimnaziul Alcedar, afirmă că tehnologiile informaționale sunt din ce în ce mai solicitate și mai utilizate. “Copiii știu deja că noi, cu ajutorul unor grafice, desene putem construi diferite imagini, putem vedea diverse filme cu imagini din viață, putem crea documente și să le ordonăm frumos”.

Studierea informaticii începe în clasa a VII-a. Dar deşi suntem în secolul tehnologiilor informaţionale, nu toate cabinetele de informatică din raion sunt dotate cu cele necesare. Şcolile dispun de puține calculatoare, multe dintre acestea sunt depăşite de timp.

“Din cauza deficitului bugetar, avem instituții de învățământ unde nu sunt defel calculatoare sau acestea sunt foarte puţine. Așa este la Gimnaziile din Climăuții de Jos și Salcia. E greu de studiat informatica în astfel de condiții. Chiar dacă profesorul aplică diverse metode interactive de predare-învățare, efectul acestor lecții nu este cel așteptat. Stau câte cinci copii la un calculator”, spune Ecaterina Leontiev.

Adrian Iațâc, profesor de informatică la Gimnaziul Poiana și la LT ”Ștefan cel Mare” din Șoldănești, lucrează în acest domeniu de 6 ani. El spune că localitățile rurale sunt privilegiate la capitolul lucrul la calculator în cadrul orelor de informatică. La Gimnaziul Poiana, de exemplu, în clase sunt până la 10 elevi, care au la dispoziţie 6 computere. Astfel, practic, toți elevii pot lucra individual.

Ecaterina Leontiev ne-a vorbit şi de alte momente. De exemplu, grație unui proiect care este implimentat în 100 de școli din Republica Moldova, la LT ”Alexei Mateevici” din Șoldănești se predau lecții de robotică în cadrul unui curs opţional. 15 elevi  care frecventează acest curs învață absolut tot ce ţine de construcția roboţilor. Dumneaei a mai remarcat că mulți dintre foştii discipoli au înregistrat succese în viaţă anume datorită informaticii. Unii activează în firmele americane care se ocupă de elaborarea paginilor web, alţii lucrează în domeniu în diferite state europene: Dania, România.

– Marcelina Ceban, care a susținut examenul de bacalaureat la informatică, acum e managera unei companii. Un alt elev cu care mă mândresc este Ion Cojocaru, care încă de pe băncile școlii era pasionat de informatică. După absolvirea școlii a mers la studii în România și acum lucrează la o companie în Danemarca”, a concretizat dna Leontiev.

Statistica arată că, în fiecare an, crește numărul absolvenților care aleg să facă o facultate în domeniul informaticii. Potrivit unui studiu efectuat de USAID, în top 5 al specialităților au intrat profesiile ce țin de tehnologii informaționale, cibernetică și informatică economică.

Natalia Rotari, Victor Sofroni

Distribuie

Lasă un răspuns