Încă o dată despre digitalizarea carnetelor de muncă. Cine trebuie să-şi ducă singur carnetul de muncă la CTAS

   Casa Națională de Asigurări Sociale realizează procesul de scanare a informației din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999. Astfel, instituția s-a conformat prevederilor Hotărârii Guvernului  nr. 426 din 15.05.2018 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă.

Conform hotărârii respective de Guvern, fiecare angajator este obligat să prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS), de la locul de înregistrare, carnetele de muncă ale persoanelor asigurate, angajate prin contract individual de muncă, persoanelor aflate în relații de muncă sau în alte forme de ocupare a forței de muncă în baza carnetului de muncă, care au avut perioade de activitate de muncă înainte de 1 ianuarie 1999, nu au atins încă vârsta de pensionare și nu primesc pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale.

Tatiana Batistî, șefa Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina menţionează într-o informaţie mediatizată pe pagina web a Consiliului Raional Rezina: carnetele de muncă se depun de către angajator, în original, împreună cu o listă a angajaților, în care se indică codurile personale de asigurări sociale CPAS sau codul IDNP. Casa teritorială primește de la angajatori carnetele de muncă în baza unui act de predare-primire, care se completează în două exemplare, unul dintre care revine angajatorului, iar al doilea rămâne la CTAS.

Modul și graficul de scanare a fost aprobat printr-un act normativ intern al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Pe site-ul instituţiei, la rubrica “Pentru plătitorii de contribuții”, compartimentul “Regulamente” poate fi găsit “Regulamentul privind scanarea informației din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999”, Tot aici poate fi găsit și “Graficul de prezentare de către angajatori a carnetelor de muncă” la CTAS.

Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) Rezina anunță persoanele fizice, care au realizat stagiu de muncă până la 01 ianuarie 1999, nu sunt angajate în câmpul muncii și nu au atins vârsta de pensionare, să prezinte individual la CTAS carnetul de muncă pentru a fi scanată informația. Asta pentru completarea conturilor personale de asigurări sociale cu datele referitoare la stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999.

 

Distribuie

Lasă un răspuns