Încă o cerere în judecată a lui A.Tinică instanţa a calificat-o drept neîntemeiată

Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de Tinică Alexandru către Impuls TV, SRL “Dalan” și Victor Sofroni. Solicitantul se plângea în instanță că Impuls TV, SRL “Dalan” şi Victor Sofroni, director Impuls TV i-ar fi  îngrădit accesul la informație.

 

Instanţa şi-a motivat decizia prin faptul că Legea nr. 982 din  11.05.2000  privind accesul la informaţie, prin articolul 5, stipulează că furnizori de informaţii, adică posesori ai informaţiilor oficiale, obligaţi să le furnizeze solicitanţilor în condiţiile prezentei legi, sunt autorităţile publice centrale şi locale – autorităţile administraţiei de stat, prevăzute în Constituţia Republicii Moldova şi anume: Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, administraţia publică, autoritatea judecătorească; instituţiile publice centrale şi locale – organizaţiile fondate de către stat în persoana autorităţilor publice şi finanţate de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atribuţiilor de administrare, social-culturale şi altor atribuţii cu caracter necomercial; persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia publică, sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale.

Studioul Impuls TV nu cade sub incidența punctului 2, alineatele a), b) și c) ale art. 5 al Legii nr. 982 din  11.05.2000  privind accesul la informaţie.

Amintim că, în decizia din 30 mai 2017, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, examinând în ordine de recurs pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Tinică Alexandru către Impuls TV, SRL “Dalan” și Victor Sofroni cu privire la anularea răspunsurilor, obligarea de a soluționa cererea de acces la informație, sancționarea directorului pentru încălcarea legislației privind accesul la informație și repararea prejudiciului moral, a menționat că alegațiile recurentului nu au niciun suport factologic sau legal, reclamaţii fiind persoane juridice private cu scop lucrativ. Drept urmare, Colegiul civil a decis respingerea recursului declarat de Alexandru Tinică în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Tinică Alexandru către Impuls TV, srl “Dalan” și Victor Sofroni cu privire la anularea răspunsurilor, obligarea de a soluționa cererea de acces la informație, sancționarea directorului pentru încălcarea legislației privind accesul la informație și repararea prejudiciului moral.

Actualmente, pe rol în instanța din Șoldănești mai este o cerere înaintată de Alexandru Tinică privind “răspândirea de către Impuls TV, SRL “Dalan” şi Victor Sofroni, director Impuls TV și săptămânalul CUVÂNTUL a informațiilor false, defăimătoare și calomnioase la adresa lui Alexandru Tinică”. Este a treia cerere înaintată de ex-primarul de Şoldăneşti A.Tinică vs Impuls TV și Victor Sofroni.

 

În imagine: Alexandru Tinică

Reporter “C”

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns