În paralel cu şcolile se închid şi grădiniţele…

De multe ori auzim că dacă se va închide şcoala – va pieri satul. Nu va pieri, pentru că sunt şcoli de circumscripţie şi autobuze care să transporte elevii. Dar iată dacă nu va fi grădiniţă, atunci satul chiar că va pieri. Care-i situaţia la momentul actual?

La sfârșitul anului 2017, în Republica Moldova funcționau 1 458 de instituții de educație timpurie, inclusiv 833 de creșe-grădinițe, 529 – grădinițe, 73 – școli-grădinițe, 21 – centre comunitare și două creșe. Numărul copiilor însă este în continuă descreştere şi o parte din instituţii inevitabil se vor închide. Motivele acestei situaţii se întrevăd foarte bine în datele statistice oficiale.

Potrivit acestora, în R.Moldova mortalitatea depăşeşte cu mult natalitatea. Dacă în 1990 populaţia R.Moldova s-a completat cu 77085 de nou-născuţi, în anul 2016,  în maternităţile din ţară au venit pe lume 29124 de bebeluşi, dintre care în sate aproape 6.000 de copii s-au născut din părinți necăsătoriți, iar în orașe – puțin peste 2.300. În aceeaşi perioadă în R. Moldova au decedat 38490 de persoane.

Analizând datele privind evoluţia numărului de instituţii de învăţământ pentru ultimii doi ani, portalul Mold-street a constatat că, în perioada 2015-2017, numărul instituțiilor de învățământ s-a diminuat cu 700 de unități, de la 3914 la începutul anului 2015, la 3214 – în prezent.

 

Iar portalul www.ziarulnational.md, care face referire la datele statistice oficiale, relatează că, în 2017 faţă de anul 2016, numărul grădiniţelor s-a redus cu 11 instituţii, zece dintre care sunt de la sate.

Câte patru grădiniţe au fost închise în perioada de referinţă în UTA Găgăuzia și regiunea Nord și câte una – în regiunea Centru și Sud. În Chișinău și-a sistat activitatea o instituție cu forma de proprietate privată.

Numărul copiilor înscriși la grădinițe în anul 2017 a scăzut faţă de anul precedent cu circa o mie de persoane.

Datele Biroului Național de Statistică mai arată că la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie din R. Moldova în 2017 reveneau în medie 86 de copii. Şi dacă la Bălţi, la 100 de locuri în grădiniţe sunt 113 preşcolari, în raionul Ialoveni – 109, apoi în raioanele din ex-judeţul Orhei situaţia este cu totul alta. În raionul Rezina la 100 de locuri în grădiniţe avem 92 de copii, în raionul Şoldăneşti – 90, Orhei – 82, Teleneşti – 77 de copii.  Aceşti indicatori sunt în continuă scădere. Experţii susţin că printre principalii factori care reduc dramatic natalitatea sunt lipsa locurilor de muncă, infertilitatea și exodul masiv al populaţiei tinere peste hotare, fapt ce confirmă că exodul populaţiei din R.Moldova continuă în ritm susţinut. Este de vină, desigur, şi îmbătrânirea populaţiei.

Ion Perciun

 

Distribuie

Lasă un răspuns