Impedimentele/problemele ce țin de dezvoltarea durabilă integrată a comunităților prin ochii populației

Întrebări pentru respondenți

Acest sondaj de opinie se realizează în scopul aprecierii gradului de implicare al cetățenilor din comunitatea unde locuiți, față de procesele guvernării locale, dezvoltării durabile integrate. (probleme ale  localităților de ordin ecologic, social sau economic, care trebuie satisfăcute în cadrul strategiilor de dezvoltare durabilă a localităților, în mod participativ cu implicarea cetățenilor). Răspunsurile Dvs. vor contribui foarte mult la asigurarea unei dezvoltări durabile integrate a localității de reședință, prin contribuția la asigurarea unui mediu înconjurător curat și sănătos, confortabil pentru membriifamiliei Dvs., toți cetățenii și generațiile viitoare ale localității. Implicarea Dvs., va contribui și la realizarea unei creșteri economice susţinute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forţei de muncă și a unei munci decente pentru toţi. 

 

Vă rugăm să răspundeți cât mai sincer.

 

 1. Din ce surse Vă informați  despre problemele de mediu, sociale, economice din localitatea Dvs

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Nominalizați câteva probleme economice și de mediu cu care v-ați ciocnit în ultima perioadă de timp și care vă deranjează cel mai mult.
 2. Lipsa de apă și canalizare, poluarea apei din fântâni;
 3. Aerul nu corespunde normelor sanitare, în apropierea satului este fermă;
 4. Posibilitățile de dezvoltare a businessului mic și mijlociu nu sunt utilizate în măsură deplină.
 5. Solul nu este tratat corespunzător, se exagerează cu îngrășăminte;
 6. Gunoiul și deșeurile menajere nu se evacuează ori costul evacuării este exagerat de mare;
 7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Ce măsuri ar trebui întreprinse  pentru a îmbunătăți situația?

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Care alte probleme în afară de cele expuse mai sus, Vă  deranjază? Nominalizați-le în ordinea priorităților.

1……………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ce studii aveți, care este ocupația Dvs?………………………………………..

 

Aşteptăm răspunsurile până la 05 aprilie 2020 pe adresele: or. Rezina str. Păcii, 38, redacţia ziarului Cuvântul şi nr 61, ADR “Habitat”, tel/fax: 0-254-21583, e-mail: cuvintul@gmail.com,habitatvr@gmail.com, adr.habitat@gmail.com. Vă rugăm să concretizaţi dacă doriţi sau nu ca în cazul mediatizării opiniilor respondenţilor, numele Dvs să fie publicate ori nu.

 Vă mulțumim pentru răspunsuri și colaborare. 

Distribuie

Lasă un răspuns