Iarna trecută a înghiţit circa 420 de mii de lei din bugetul raionului Rezina

Pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare neprevăzute suportate la lucrările de deszăpezire şi tratare a drumurilor cu material antiderapant, în iarna 2017-2018, din fondul de rezervă al Consiliului raional Rezina au fost alocaţi 418995 lei.

Potrivit cu Decizia nr.1/5 din 28 martie a CR, prin care a fost legiferată cheltuirea acestor mijloace, 262 de mii de lei din această sumă au ajuns la ÎM ”Servicii Comunal-Locative”, iar aproape 120 de mii de lei – la Districtul Rezina al SA”Drumuri-Orhei”. Precizăm că, printr-o decizie din decembrie 2016, pentru întreţinerea drumurilor în stare normală pe timp de iarnă în a. 2017 Consiliul a alocat din bugetul raional 120 de mii de lei.

Contractul cu întreprinderile nominalizate privind lucrările de deszăpezire în situaţii excepţionale a fost încheiat la…18 aprilie 2018, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare şi desfăşurarea procedurii de negociere cu antreprenorii respectivi. În darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de negociere, datată tot cu 18 aprilie 2018, administraţia raionului îşi motivează acţiunile astfel: „maximă urgenţă, dotarea tehnică şi utilaj specializat”.

Reporter „C”

Distribuie

Lasă un răspuns