Guvernul a aprobat termenele de vânătoare pentru 2019 – 2020

În cadrul ședinței de Guvern din 21 august, au fost stabilite termenele de vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2019- 2020 la următoarele specii:

1) mistreţi – de la 5 octombrie 2019 până la 29 decembrie 2019;

2) vulpi, şacali – de la 24 august 2019 până la 31 iulie 2020, cu excepţia perioadei de reproducere (aprilie-mai);

3) iepuri de câmp – de la 23 noiembrie 2019 pînă la 29 decembrie 2019, cu aplicarea crotaliilor speciale la animalele dobândite;

4) porumbei (porumbelul gulerat, guguştiuc, turturică) – de la 24 august 2019 până la 29 decembrie 2019;

5) prepeliţe – de la 17 august 2019 până la 13 octombrie 2019;

6)fazani – de la 5 octombrie 2019 până la 12 ianuarie 2020;

7) gîște (gîrlița mare, gîsca de vară) – de la 5 octombrie 2019 până la 29 decembrie 2019;

8) raţe (raţa mare, raţa lingurar, raţa pestriţă, raţa cu cap castaniu, raţa mică, raţa cîrîitoare), lişiţe, găinuşe de baltă – de la 5 octombrie 2019 până la 29 decembrie 2019.

Se permite, în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători stabilite conform legislaţiei, organizarea vânătorii în:

#fondurile de vânătoare ale terenurilor preponderent neîmpădurite, gestionate de asociaţiile vânătorilor şi pescarilor din Republica Moldova;

#fondurile forestiere de vânătoare arendate în scop cinegetic și fondurile forestiere gestionate de Agenția „Moldsilva”, cu excepția zonelor de liniște stabilite în aceste fonduri.

#se interzice vânatul pe întreg sezonul de vînătoare la: cerbi, mufloni, căpriori, bursuci, potârnichi, porumbei de scorbură, becaţina mare, culicul cu cioc subţire, sitarul de mal, culicul mare şi toate speciile de păsări răpitoare.

La sfârșitul partidelor de vânătoare toate carcasele de mistreţi recoltate se supun obligatoriu expertizei sanitar-veterinare şi prelevării de probe pentru excluderea pestei porcine africane.

Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe o adâncime de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior se interzice. Vânătoarea în zona de frontieră până la limita de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior se admite numai în perioada luminoasă a zilei, în baza avizului eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Detalii despre limitele de recoltare a vânatului la iepuri de câmp, porumbei, prepeliţe, fazani, rațe, lișițe, găinușe de baltă și gâște găsiți pe https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect16_1.pdf.

Sursa: Diez.md

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns