Grijile consilierilor raionali de Şoldăneşti la sfârşit de mandat

În şedinţa sa recentă, Consiliul raional Şoldăneşti a examinat 19 chestiuni. 17 proiecte de decizii au fost aprobate cu votul unanim al consilierilor prezenţi, relatează soldanesti.md. Printre chestiunile incluse în agendă câteva au fost de ordin financiar.

Printr-o decizie consilierii au repartizat 314,1 mii lei. 50 de mii de lei au fost alocaţi pentru lichidarea consecinţelor ploilor torenţiale din 29 mai şi 7 iunie în localităţile comunei Dobruşa. Direcţiei Învăţământ i-au fost repartizaţi 55 mii lei, din care 40 mii cu destinaţia organizarea sărbătorii Ziua profesională a lucrătorilor din învăţământ, iar 15 mii – pentru procurarea a 50 de cărţi pentru bibliotecile instituţiilor de învăţământ. Cu câte 20 de mii Consiliul a decis să contribuie la lucrările de reparaţie a bisericilor din satele Şestaci şi Sămăşcani, dar şi a bisericii Sf. Antonii cel Mare din Şoldăneşti.

Din Fondul de Rezervă al CR, consilierii au repartizat 40,4 mii lei în calitate de ajutoare materiale unice în mărime de 4000 şi 1000 de lei unor persoane în dificultate.

Consiliul a discutat raportul de activitate al Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, prezentat de Galina Nani, sefa Secţiei Economie. În decizia adoptată pe chestiunea dată se constată că în anul 2018 de consultaţiile şi serviciile Biroului au beneficiat 733 de persoane, dintre care 404 femei, cele mai solicitate fiind serviciile Direcţiei Asistență Socială și Protecția Familiei, Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Secţiei Economie a CR.

Consiliul re-comandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi să solicite deplasarea mai frecventă a echipei mobile în fiecare localitate, să informeze mai activ populaţia despre vizitele echipei mobile în teritoriu şi să identifice serviciile de care are nevoie populaţia ca echipa mobilă să vină pregătită să satisfacă necesităţile solicitate.

În continuare consilierii au discutat raportul şefului Inspecţiei Ecologie Şoldăneşi Leonid Paierele despre situaţia ecologică din teritoriu şi problemele ce persistă în acest domeniu, dar şi rezultatele Concursului pentru cea mai modernă, salubră şi amenajată localitate din raion, desemnând învingătorii.

Andrei Muţuţchi a fost reconfirmat până în septembrie 2023 în funcţia de şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a CR Şoldăneşti.

Examinând informaţia privind pregătirea instituţiilor de învăţământ din raion pentru noul an de studii, Consiliul a obligat managerii şcolilor şi APL să asigure finalizarea lucrărilor de pregătire până la data de 25 august 2019, să organizeze alimentaţia gratuită a copiilor şi elevilor claselor I-IV şi funcţionarea normală a instituţiilor în perioada rece a anului de studii.

Din componenta raională, gimnaziilor A.Grosu din Dobruşa, A. Cibotaru din Cobâlea şi şcolii din Sămăşcani le-au fost repartizate sume de bani pentru diverse lucrări de construcţie şi reparaţii.

Reporter „C”

 

Distribuie

Lasă un răspuns