Granturi pentru ONG-urile din regiunea Centru

La întrunirea de la Şoldăneşti au participat circa 40 de persoane, reprezentanți ai organizaţiilor nonguvernamentale şi administraţiilor publice locale din raioanele Șoldănești şi Rezina.

La 9 decembrie 2019, în sala de ședințe a Consiliului Raional Şoldăneşti a avut loc ultima sesiune de informare, în cadrul cărora Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR Habitat au promovat programul de granturi Fii schimbarea: cetățeni implicați – comunități durabile! din cadrul proiectului UE Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova, implementat de GIZ.

În total, au avut loc 6 sesiuni de informare în mun. Chișinău, mun. Ungheni, or. Călărași, mun. Strășeni, or. Criuleni și or. Șoldănești.

Obiectivul general al proiectului constă în  contribuirea la consolidarea unui proces decizional mai participativ, transparent și mai responsabil, în special la nivel local, prin implicarea societății civile în activități de monitorizare, precum și prin promovarea principiilor dezvoltării durabile și a valorilor UE.

Maria Covalciuc, directoare de proiect din partea AGER, s-a referit la obiectivele specifice și la activitățile proiectului, care constau în: organizarea întâlnirilor cu cetățenii în localitățile din Regiunea Centru de Dezvoltare; organizarea atelierelor de instruire  pentru Organizațiile Societății Civile interesate; desfășurarea unei campanii de informare și sensibilizare (în comun cu beneficiarii de granturi); efectuarea unui studiu privind gradul de satisfacție al cetățenilor cu referire la procesul decizional la nivel local și politicile publice de dezvoltare și guvernare; elaborarea unei platforme ce va facilita implicarea societății civile în monitorizarea politicilor publice (inclusiv raportarea ilegalităților).

Valeriu Rusu, coordonator de proiect din partea Asociaţiei Obşteşti Agenţia de Dezvoltare Regională Habitat, a vorbit despre Principiile Dezvoltării Durabile, Inteligente, Integrate și Participative, accentuând importanța educației pentru o societate a cunoașterii – factor cheie în procesul de dezvoltare durabilă, dar şi despre dezvoltarea și guvernarea eficientă participativă axată pe rezolvarea nevoilor cetățenilor la ni-vel local, menționând că DEMOCRAŢIA PAR-TICIPATIVĂ aduce profit pentru oameni, despre necesitatea protecției mediului ca condiţie fundamentală a dezvoltării durabile etc.

Dl Rusu a remarcat și domeniile de implementare a proiectelor de către ONG-uri în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale și anume:

• Aprovizionarea cu Apă și Canalizare (AAC).

• Managementul Deșeurilor Solide (MDS).

• Eficientizarea Energetică (EE) a clădirilor publice.

• Responsabilitatea Fiecăruia pentru Schimbările Climatice (probleme de mediu afe-rente serviciilor publice locale).

Vorbind de cele 17 obiective ale Dezvoltării Durabile Integrate, dl Rusu a menționat că ele sunt interdependente și că există posibilități de finanțare pentru toate aceste obiective în cadrul programului Instrumentul European de Vecinătate, cu condiția ca la nivel local să fie create parteneriate/alianțe între ONG-uri, APL-uri, agenți economici și alți actori importanți din localități. Astfel parteneriatele locale devin instrumente viabile pentru a atrage finanțări din progamele partenerilor de dezvoltare  pentru sporirea calităţii vieții cetățenilor din spațiul rural al RM.

În concluzie Valeriu Rusu a accentuat că R. Moldova trebuie să urmărească o integrare reală în spațiul Uniunii Europene, crearea unei economii competitive și dinamice, o integrare socială axată în primul rând pe reducerea decalajelor de dezvoltare economică și a sărăciei, consolidarea protecției mediului și realizarea unui model de dezvoltare durabilă, bazat pe cunoaștere.

Olga Diaconu, coordonatoarea de proiect din partea AGER, a lămurit detaliat Ghidul solicitantului de grant și s-a referit la prioritățile programului de granturi:

• Angajarea cetățenilor în procesele de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor și deciziilor, proiectare și furnizare a serviciilor publice locale.

• Conștientizarea cetățenilor privind problemele legate de domeniile prestării serviciilor publice, eficiență energetică și de mediu pentru a solicita acțiuni din partea autorităților publice.

• Încurajarea cetățenilor să se aboneze și să plătească pentru servicii publice de calitate.

Sumele alocate:

• Granturi mici – până la 10.000 Euro

• Granturi medii – până la 30.000 Euro

• Granturi mari – până la 50.000 Euro

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 31.01.2020, ora 23:59.

Propunerile de proiect vor fi depuse prin intermediul platformei www.eu4civilsociety.md.

Mai multe detalii ONG-urile pot găsi pe platforma http://www.eu4civilsociety.md.

Distribuie

Lasă un răspuns