George Coșbuc: Nimeni, afară de Dumnezeu și de noi înșine, nu e stăpân pe soarta românilor

La 9 mai c. s-au împlinit 100 de ani de la moartea lui George Coșbuc, cunoscut poet, critic literar, traducător român și membru titular al Academiei Române din a.1916. George Coșbuc este cunoscut și ca unul dintre reprezentanții de seamă ai sămănătorismului, un curent ideologic și literar constituit la începutul secolului XX în jurul revistei „Sămănătorul”  

George Coșbuc s-a născut la 20 septembrie 1866 în satul Hordou, districtul Năsăud, azi comuna Coșbuc, jud. Bistrița-Năsăud și a decedat la 09 mai 1918, la București. Meritul deosebit al lui George Coșbuc va rămâne prodigioasa sa activitate de iluminare și emancipare a țăranilor din România.

O altă aniversare: la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat independența României. Iar a doua zi, la 10 mai, Actul de Independență a căpătat putere de lege prin semnarea lui de către principele Carol I. Astfel începuse Războiul de Independență al României (1877-1878).

Referitor la acel război George Coșbuc scria:

„Neamul nostru, unit fiind, s-a deșteptat tot mai mult, a prins puteri din an în an tot mai temeinice și se simțea tot mai în stare să fie volnic pe soarta lui. Domnia statornică ne-a adus o oaste statornică; și astfel, bizuindu-ne pe trăinicia neamului, pe Domn și pe oaste, la 1877, când s-au încurcat turcii iarăși în război cu rușii, neamul românesc s-a simțit tare, îndeajuns ca să scuture jugul robiei turcești.

Și ca să dovedim că suntem vrednici de libertate, am trimes oștirile noastre peste Dunăre, să se măsoare cu turcii. Războiul acesta a fost cea mai bărbătească încordare a neamului nostru, a neamului întreg.

Am biruit pe turci; am dovedit lumii vrednicia noastră în zilele de primejdie mare și de-atunci suntem liberi, stăpâni pe țară și pe faptele noastre.

Nici turcul, nici rusul, nici nimeni din lumea asta nu se mai poate amesteca în trebile țării noastre; nimeni, afară de Dumnezeu și de noi înșine, nu e stăpân pe soarta românilor.”

sursa: ioncoja.ro

Distribuie

Lasă un răspuns