Funcţia de deputat este incompatibilă cu cea de preşedinte de raion

În numărul precedent CUVÂNTUL a informat cititorii despre iniţierea de către Comisia Electorală Centrală a procedurii de validare a mandatelor unor noi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova în locul celor care au demisionat fiind promovaţi în alte funcţii.

 

Astfel, prin Hotărârea nr. 2 din 18.01.2019 Curtea Constituţională a validat mandatele de deputat în Parlamentul republicii ale candidaţilor supleanţi Pavel Ianeț, Eleonora Graur și Gheorghe Brașovschi din partea Partidului Democrat din Moldova, Ivan Filimon şi Ghenadie Morcov – din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Solicitată să comenteze situaţia în care s-a pomenit în prezent Eleonora Graur, preşedinta raionului Rezina, degrevată din funcţie în legătură cu implicarea în competiţia pentru funcţia de deputată în circumscripţia electoraslă nr. 13 Rezina, Comisia Electorală Centrală ne-a răspuns:

“Privitor la incompatibilitatea dintre funcțiile de deputat și președinte de raion, subliniem că în conformitate cu art. 70 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice, iar art. 5 alin. (1) din Legea nr. 39-XIII din 07 aprilie1994 prevede că termenul de înlăturare a situației de incompatibilitate este de 30 de zile din momentul validării mandatului, adică până la 18 februarie 2019.

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns