Forumul tinerilor din raionul Şoldăneşti

Consiliul Raional al Tinerilor din raionul Şoldăneşti a organizat sâmbătă primul Forum al tinerilor din raion. Scopul principal al acţiunii a fost formularea unei rezoluţii cu propuneri şi recomandări pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă tinerii din raion şi transmiterea acesteia Consiliului raional Şoldăneşti.

În cadrul întrunirii au fost puse în discuţie rezultatele sondajului privind necesităţile şi provocările tinerilor din raion, realizat în luna martie 2019. Eşantionul a cuprins 101 tineri, cu vârsta între 14-35 de ani. Conform acestui sondaj, tinerii au posibilităţi limitate de afirmare, un nivel scăzut de informare cu privire la sănătatea reproductivă, este înalt nivelul delicvenţei juvenile.

În sesiunea a II-a a Forumului tinerii s-au împărţit în ateliere de lucru. În atelierul I a fost abordată problema educaţiei, formării şi angajării în câmpul muncii. Moderatorul atelierului, Stanislav Rusu a fost susţinut de Aurica Vlas, specialistă pentru asigurarea didactică la Direcţia Învăţământ şi Iuliana Dehcanov, specialistă la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă. Participanţii la atelierul II, împreună cu subsemnata au discutat problemele legate de autopercepţia şi orientările valorice ale tinerilor şi participarea tinerilor în procesul decizional. În cadrul atelierului III, moderat de Dan Banari şi asistat de specialistele Maria Clipa, medică obstetriciană ginecologă, Cristina Ceban, asistentă medicală, psihologă, tinerii şi-au expus opiniile şi propunerile privind soluţionarea problemelor legate de sănătate, calitatea serviciilor de agrement şi odihnă. Iar în atelierul IV, moderat de Andrei Maftei cu concursul specialiştilor Sergiu Moraru, colaborator al Serviciului Prevenire şi Daniela Lisnic, ofiţeră a Serviciului Interacţiune Comunitară, Inspectoratul de Poliţie Şoldăneşti s-a vorbit despre cauzele comportamentului deviant al tinerilor şi posibilităţile de depăşire a dificultăţilor.

Toate opiniile, propunerile au fost întroduse în rezoluţia Forumului.

Adriana Tiron, specialistă în Secţia Cultură, Tineret şi Sport Şoldăneşti

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns