Eveniment-premieră de anvergură în comuna Lalova

Primarul de Lalova, Mihai Gotornicean, a prezentat o dare de seamă despre realizările administraţiei comunei în ultimii doi ani în domeniul social-economic şi priorităţile pentru anul viitor.

 

Evenimentul care s-a desfăşurat pe 24 august în comuna Lalova, Rezina a întrunit sub genericul Întâlniri cu amintiri și perspective pentru viitor mai multe activităţi cu titlu de premieră:

– a fost lansată Asociaţia băştinaşilor din comuna Lalova;

– în cadrul întâlnirilor cu amintiri și perspective de viitor ale băştinaşilor, cu participarea  reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi agenţilor economici din comunele Saharna Nouă, raionul Rezina, Jora de Mijloc, raionul Orhei şi Cărpineni, raionul Hânceşti, dar şi ai proiectelor Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova, IFAD, AIPA au fost prezentate câteva proiecte investiţionale care urmează să fie implementate în comuna Lalova;

– primarul de Lalova, Mihai Gotornicean a prezentat o dare de seamă despre realizările administraţiei comunei în ultimii doi ani în domeniul social-economic şi priorităţile pentru anul viitor;

– membrii grupului de iniţiativă privind fondarea Asociaţiei băştinaşilor din c. Lalova, Valeriu Balaban şi Sergiu Hanganu şi-au împărtăşit experienţa în domeniile lor de activitate, într-un mod deosebit axându-se pe scopurile şi oportunităţile Asociaţiei, rolul şi posibilităţile ei în dezvoltarea economică şi socială a comunei;

– cu deosebit interes publicul a luat cunoştinţă de experienţa administraţiei s. Cărpineni, raionul Hânceşti privind utilizarea resurselor locale, dar şi investiţiilor străine în dezvoltarea social-economică a localităţii;

– a fost sfinţită una din cele 12 fântâni din comună, care, conform primarului M.Gotornicean, au fost reamenajate în ultimul timp cu participarea sătenilor şi susţinerea administraţiei comunei;

Bine-i șade mesei mele, împrejur cu nemurele, astfel a fost întitulată altă acţiune, în cadrul căreia un grup de gospodine au invitat participanţii să guste din bucatele lor tradiţionale.

Câţiva agenţi economici şi meşteri populari din partea locului şi-au expus produsele şi lucrările de artizanat.

Iar artiştii amatori din partea locului, susţinuţi de fanfara din comuna Jora de Mijloc, au delectat publicul cu melodii şi dansuri de suflet.

Un articol detaliat despre acest eveniment de anvengură citiţi în numărul următor al CUVÂNTUL-ui.

Tudor Iaşcenco

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns