Ecologia, calamităţile naturale, transportul şcolar şi asistenţa socială personală în atenţia Consiliului Raional Şoldăneşti

Consiliul Raional Şoldăneşti a examinat în şedinţa recentă mai multe chestiuni actuale.

De exemplu, potrivit soldanesti.md, la propunerea consilierului raional Djumberi Todua s-a decis ca în Programul de activitate al Consiliului Raional pentru trimestrul III al anului curent să fie inclus un plan de acţiuni şi sarcini în vederea ameliorării situaţiei ecologice din raion. Subiectul dat urmează a fi discutat mai detaliat în timpul apropiat la o şedinţă extraordinară a Consiliului Raional.

Şeful Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Victor Iurcu, a informat consilieri despre situaţia din localităţile care au avut de suferit în urma ploilor violente din 29 mai şi 4 iunie c. Consiliul a decis să aloce din Fondul disponibil 120 000 lei Primăriei Şoldăneşti pentru lichidarea consecinţelor acestor calamităţi.

Prin altă decizie, pe lângă Direcţia Învăţământ Şoldăneşti a fost creat Serviciul transport şcolar.

În cadrul Serviciului social Asistenţă personală din Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, au fost instituite 30 de unităţi de asistent personal.

Totodată a fost adoptată decizia despre lichidarea ÎM Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Şoldăneşti, pe motiv că din luna august 2015 întreprinderea nu a fost funcţională.

Reporter ”C”

 

Distribuie

Lasă un răspuns