E azi Duminica cea Mare

Din Veșnicii astrale-n Ceruri

Revin Celeste Adevăruri

Prin Biblia creştinătăţii,

Cea Carte Sfântă a dreptăţii…

E azi Duminica cea Mare,

Cu  verzi frunzare pe la porți,

A Cincizecimii sărbătoare –

Întru Hristos, ’Nălţat din morți.

Dar nu uită Iisus din Cer

De-ai săi discipoli pe Pământ,

El, Unicul prin Adevăr,

Legat de ei prin jurământ,

Că se va-ntoarce în curând:

Căci Ioan a botezat cu apă,

Iar ei vor fi – cu Duhul Sfânt.

Prin El doar sufletul se-adapă

Cu-a Domnului din cer Cuvânt.

Ne-ntârziat, din Cer, pe-o rază,

Un sunet viu aici vibrează

Şi Duhul Sfânt, prin Limbi de Foc,

În casa lor îşi face loc:

Pogoară-n toţi şi-n fiecare,

Cu-o altă limbă omenească,

Aici, pe Terra, s-o vorbească,

(Căci multe limbi pământul are)

Şi prin Cuvânt ei să se roage,                             

Prin Tatăl Său-Lumină-n Cer,

Şi Adevărul să-L propage                                 

Prin Sfântul Duh – Divin mister.

Şi de atunci, cei ucenici,                             

Ne vin întruna-n ajutor,

(Ca martori vii ai lui Hristos,                     

Cât s-a aflat pe Terra, jos,

Mângâietor…

N-au fost lăsaţi orfani aici –                               

E azi Duminica cea Mare,

Ei au acum în Ruga lor,                                    

Când pe la porţi se pun frunzare-

Un Ajutor-Mângâietor –

Simbol Creştin din zare-n zare….

E Duhul Adevărului – Putere,

Prin Cel de Sus, care nu cere                         

Adeverire pe pământ –

E dat din Cer prin Duhul Sfânt.

Ceilalţi semeni, prin pocăinţă,

Obţine-vor Cel adevăr,

Căci numai sincera Căinţă

Ne uşurează drumu-n Cer.

E şi a noastră cale-n Rai-

Parolă-avem: „ Români prin grai”!

Şi- acum, în Ziua Cincizecimii,

Când iar cinstim Sfânta Treime,                             

Prin dangăte de clopot, line,

Iisus Hristos, ’Nălţat la Ceruri,

Revine-n Sfinte Adevăruri.

Ion Tudose, s. Ghiduleni

 

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns