Drumurile locale între realizări și noi planificări

Dacă Legislativul va vota modificările propuse de Guvern, începând cu acest an, pentru întreţinerea 1 km de drum local ar revenim cca 58 mii de lei. Bugetul raionului Rezina, spre exemplu, se va completa la acest compartiment cu circa 10 mln de lei.

La fel, unei comune rurale cu o populație de 1000 de oameni îi vor revenit în aceste scop, de la bugetul de stat, 110 mii de lei, în timp ce  până acum pentru această categorie de drumuri APL nu primeau resurse financiare în mod expres.

În anul 2016 pentru reparaţia drumurilor locale au fost investiţi din bugetul local și Fondul Rutier 2,7 mln de lei, a concretizat Marcel Rusu, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri în raportul prezentat Consiliului Raional la ședința lui recentă. Dânsul a menționat că aceste resurse financiare au fost valorificate pentru reparația unor segmente ale drumurilor Șoldănești-Alcedar-Ciorna (prin s. Boșernița), Trifești-Peciște (prin s. Pripiceni-Răzeși), drumului de acces spre s. Roșcanii-de-Jos și întreținerea drumurilor publice locale pe timp de iarnă. Tot în anul ce s-a scurs, din bugetul raionului Rezina s-au valorificat 937679 lei pentru elaborarea și verificarea proiectului „Renovarea drumurilor L165 R20 – Lalova și L165,1 de acces spre s. Țâpova”.

Pentru anul curent, conform programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Rezina nr. 7/1 din 08.12.2016, se prevăd lucrări de reparație la drumul Șoldănești-Alcedar-Ciorna (un segment cu lungimea de 820 m prin localitatea Boșernița, costul lucrărilor – 1200,0 mii lei); la drumul Rezina-Saharna Nouă– Cinișeuți-Gordinești (un segment de 525 m dintre satele Saharna și Saharna Nouă, costul lucrărilor – 753,0 mii lei); a bd. Șciusev din or. Rezina (1600.0 m2, costul lucrărilor fiind 807,0 mii lei). Pentru întreținerea drumurilor locale, inclusiv pe timp de iarnă, au fost rezervați 240 mii lei), a precizat M.Rusu.

În urma modificărilor operate săptămâna trecută de Cabinetul de Miniştri în Legea drumurilor, programul de reparaţie și întreținere a drumurilor locale pentru 2017 diferă mult de cele din anii trecuți, fiind mult mai atractiv. După cum se menționează în comunicatul serviciului de presă al Guvernului cu această ocazie, cele mai importante modificări în Bugetul de Stat vizează majorarea transferurilor către bugetele locale și repartizarea către acestea a unei părți din Fondul Rutier. ”Astfel, alocațiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au fost diminuate cu 350,3 mln de lei, suma urmând să fie transferată autorităților publice locale de nivelul doi pentru administrarea drumurilor de interes raional. În același timp, transfe-rurile către bugetele locale de nivelul întâi sunt majorate cu 385,9  mln de lei, ca urmare a excluderii din Legea privind finanțele publice a defalcărilor de la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în țară”, afirmă sursa citată.

Proiectul de lege privind rectificarea Bugetului de stat pe anul 2017 urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare, se mai spune în comunicat.

Dacă Legislativul va vota modificările propuse de Guvern, începând cu acest an autoritățile raionale vor beneficia de resurse so-lide pentru administrarea drumurilor de interes raional. Dacă pentru întreținerea a cca 6000 km de drumuri locale (de interes raional) în 2017 vor fi alocaţi cca 350 milioane de lei, înseamnă că la 1 km de drum ar reveni cca 58 mii de lei. Raionul Rezina dispune de 168,6 km de asemenea drumuri. Astfel bugetul raional se va completa la acest compartiment cu circa 10 mln de lei.

Conform modificărilor respective, bugetele locale de nivelul întâi vor primi din Bugetul de Stat 385,9 milioane de lei. Dacă ținem cont că populația R. Moldova, conform situației la 01.01.2017, ar fi de aproximativ 3,5 milioane de oameni, primăriile vor primi pentru întreținerea străzilor și drumurilor de interes local  circa 110 lei per locuitor. Astfel, unei comune rurale cu o populație de 1000 de oameni îi vor revenit în aceste scop, de la bugetul de stat, 110 mii de lei. Aici trebuie să spunem că până acum pentru această categorie de drumuri APL nu primeau resurse financiare în mod expres. Modificările operate în Legea drumurilor în mare parte sunt o urmare a presiunilor făcute în ultimii ani asupra guvernării de către autoritățile publice locale prin intermediul Congresului Autorităților Locale din Moldova și mass-meda. Am putea afirma, că principiul autonomiei APL începe a câștiga teren. Ar fi bine ca aceste resurse să fie valorificate cu o eficiență maximă.

 

Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

       
 Ion Perciun    

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns