Copiii rămași fără ocrotire părintească vor primi zilnic bani de la stat

 

Copiii rămași temporar sau permanent fără ocrotire părintească, plasaţi în Serviciul de Asistență parentală profesionistă, Casele de copii de tip familie, tutelă/curatelă, Casele comunitare pentru copii în situaţie de risc și Centrele de plasament pentru copiii separați de părinți, vor primi indemnizații zilnice, începând cu clasa a 5-a până la împlinirea vârstei de 18 ani. Asta conform Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, aprobat recent de Guvern şi care are drept scop sporirea bunăstării materiale a copiilor plasați în servicii de protecție de tip familial și comunitar, precum și dezvoltarea abilităților individuale ale acestora privind gestionarea rațională și eficientă a banilor personali.

Cuantumul indemnizației zilnice va constitui 10 lei pe zi în zilele obișnuite, 100 de lei în ziua de naştere a copilului și 70de lei în zilele de sărbătoare: Anul Nou, Crăciunul, Paştele, Ziua ocrotirii copilului. Foto simbol agora.md

De asemenea, cuantumul indemnizaţiei zilnice va fi indexat anual la 1 aprilie, în conformitate cu creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

Conform informației Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Rezina, la începutul acestui an, în raion erau la evidență 83 de minori rămași fără ocrotire părintească şi plasați în diferite servicii sociale.

Astfel, 7 copii se află în grija Casei de  copii de tip familie din satul Ignăței (șefă Nina Marian), iar alți 16 copii sunt plasați în 6 servicii de Asistență parentală profesionistă. Aceste servicii sunt prestate de 6 părinți-educatori din satele: Ignăței (1), Cinișeuți (1), Păpăuți (1) și Peciște (3). Copiii tutelați sunt cu vârste de la 1 an până la 18 ani.

Alți cca 60 de copii sunt plasați în familii extinse. De regulă acestea sunt familiile rudelor de gradul I și/sau II. Asemenea plasamente sunt în majoritatea localităților raionului. Este vorba de copii rămași fără ocrotirea părinților, care fie că sunt decăzuți din drepturi, fie decedați sau dispăruți fără veste.

Potrivit dnei Victoria Trâmbaci, colaboratoarea Direcției Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, toate serviciile-tutore sunt luate la evidență, controlate condițiile în care se află copiii. După necesitate și posibilități copiii se bucură de ajutoare bănești și materiale, cei din familiile extinse mai primesc indemnizații de tutelă-curatelă în sumă de 800 lei lunar. Iar dacă aceste familii se încadrează în condițiile respective, beneficiază şi de ajutoare sociale și materiale.

Reieșind din conjunctura locală, raionul Rezina nu dispune de Case comunitare pentru copiii în stare de risc, cât și de Centre de plasament pentru copiii separați de părinți, a mai relatat dna V. Trâmbaci.

 

Foto simbol agora.md

Ion Perciun 

 

Distribuie

Lasă un răspuns