Consiliul orăşenesc Rezina a intrat în exerciţiul funcţiunii

Consiliul Orăşenesc Rezina, în noua sa componenţă aleasă la scrutinul local recent, a fost convocat vineri în prima sa şedinţă.

Tamara Grădinari, preşedinta Consiliului electoral orăşenesc a informat consilierii că instanţa de judecată a apreciat alegerile din 20 octombrie 2019 drept conforme legislaţiei în vigoare şi a validat mandatele consilierilor înscrişi în listele electorale în conformitate cu sufragiile acumulate. Mai apoi dumneaei a înmânat consilierilor legitimaţiile.

În continuare reprezentanţii Partidului Socialiştilor şi ai Blocului ACUM au anunţat despre formarea fracţiunilor respective în componenţa a 7 în frunte cu Valentin Rotari şi respectiv 6 consilieri, preşedinte Victor Cibotari. Reprezentanţii celorlalte partide, consilierii independenţi au declarat că deocamdată vor activa liber, votând în dependenţă de problemele puse pe agenda consiliului.

A treia chestiune de pe agenda şedinţei a fost constituirea comisiilor consultative de specialitate. Au fost formate trei comisii: economico-financiară (7 membri), de drept, social-culturală, turism, culte, învăţământ, protecţie socială şi sănătate publică (7 membri) şi agricultură, industrie, protecţia mediului, amenajarea teritoriului (9 membri).

Concretizăm că actuala componenţă a Consiliului orăşenesc Rezina este formată din 20 de reprezentanţi ai următoarelor partide: PSRM – 7 consilieri, Blocul ACUM – 6 (3 din partea PAS şi 3 din partea PPDA), PPEM – 4, PPŞ – 1, PCRM – 1, PDM – 1 şi 3 consilieri independenţi.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns