Consilierii, care nu vor participa la ședințele comisiilor, vor pierde din indemnizație

Într-o ştire cu acest generic pagina www.consiliu.rezina.md a Consiliului raional Rezina informează despre una din chestiunile întroduse în agenda ședinței ordinare a CR Rezina din 24 mai curent.

Proiectul deciziei „Cu privire la stabilirea modalității de plată a indemnizațiilor consilierilor raionali” a trezit discuții contradictorii în ședința consiliului. Secretarul Consiliului raional, Ruslan Socol, care a prezentat proiectul, a menționat că membrii Comisiei juridic-socială (președintă Serafima Borgan) au ajuns la concluzia că trebuie de făcut acest pas pentru a responsabiliza aleșii locali, deoarece „unii consilieri lipsesc de la ședințele comisiilor de specialitate și acestea uneori nu sunt deliberative”.

Astfel, potrivit proiectului de decizie propus, „consilierului raional, invitat la ședința Consiliului, i se achită o indemnizație de 600 de lei, iar în cazul în care nu participă la ședința comisiei de specialitate al cărui membru este, indemnizația va constitui  300 de lei”.

Propuneri au fost multe și diverse. Un consilier, de exemplu, a propus ca materialele să fie expediate consilierilor prin e-mail și tot prin e-mail aceștia să-și exprime opiniile. Până la urmă, proiectul a fost votat în redacția inițială.

Ion Perciun

Distribuie

Lasă un răspuns