Concurenţă şi emoţii la „Pedagogul anului”

Participanţii la etapa raională a concursului, împreună cu membrii juriului. Foto: soldanesti.md.

În perioada 01 decembrie 2019 – 30 ianuarie 2020, în raionul Şoldăneşti, s-a desfășurat etapa raională a Concursului ”Pedagogul anului”, obiectivele căruia sunt: sporirea prestigiului profesiei de pedagog, stimularea activității creative a pedagogului, promovarea experienței avansate și inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare și formare continuă.

În cadrul etapei raionale au concurat 10 cadre didactice: 2 – în categoria învăţământul preşcolar; 4 – în categoria învăţământul primar şi 4 – în categoria învățământul gimnazial și liceal.

La prima fază a concursului au fost analizate și apreciate dosarele de participare ale concurentelor.

Următoarea activitate a fost ”Ora publică”, în cadrul căreia pedagogii au utilizat diverse metode didactice, demonstrându-și creativitatea, experiența și propriul stil de lucru.

Faza finală a fost prezentarea unui discurs ”În numele viitorului” și a probei orale privind inteligența profesională, în cadrul căreia a fost apreciată capacitatea de a soluționa o situație psihopedagogică.

Conform Comisiei de concurs, participanţii au fost apreciaţi în felul următor:

Categoria educatori:

premiul I – Olga Railean, Școala primară-grădiniță Rogojeni; premiul II – Lilia Cepraga, Grădinița-creșă Chipeșca.

Categoria învățători:

premiul I – Viorica Rusu, Gimnaziul Pohoarna; premiul II – Tatiana Muntean, LT Cotiujenii Mari; premiul III – Natalia Meșină, Gimnaziul Alcedar.

Categoria profesori:

Premiul I – Irina Mișcov, Gimnaziul Olișcani; pemiul II – Raisa Palamarenco, Gimnaziul Chipeșca; premiul III – Inna Caraman, LT Cotiujenii Mari.

Învingătorii vor fi distinşi cu diplome și premii bănești acordate de Consiliul Raional: premiul I – 5000 lei, premiul II – 3000 lei, premiul III – 2000 lei. Vor primi diplome de participare și premii de încurajare  în mărime de 1000 lei şi ceilalţi participanţi la concurs.

Deținătoarele premiului I vor participa la etapa republicană a concursului.

Aducem mulțumiri managerilor colectivelor didactice, reprezentanții cărora au participat la concurs, administrației Liceului Teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești, Grădiniței–creșă ”Mărțișor” din Șoldănești, în incinta cărora s-au desfășurat orele publice și tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea eficientă a Concursului ”Pedagogul anului”.

Distribuie

Lasă un răspuns