Componenţa CR Şoldăneşti s-a modificat cardinal

În şedinţa din 23 ianuarie Consiliul Raional a activat în componenţă modificată.

 Printr-o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale din decembrie 2019 au fost ridicate mandatele a 7 consilieri în Consiliul Raional Şoldăneşti, inclusiv Popa Violeta, Bulat Andrei, Ababei Angela, Mândru Nicolae, Rotundu Svetlana, Burlacu Alexei, Bulat Ion – aleşi pe lista PDM şi Tinică Alexandru, ales pe lista PLDM. Prin aceeaşi hotărâre mandatele de consilieri în autoritatea respectivă au fost atribuite candidaţilor supleanţi Cuculescu Ion, Namolovan Lucia, Pozdirca Anton, Micu Nicolae, Urechi Liliana de pe lista PDM şi Focşa Serafima de pe lista PLDM.

 Ce cheltuieli şi ale căror instituţii vor fi acoperite din bugetul raionului

În sesiunea din 23 ianuarie 2020, Consiliul Raional Şoldăneşti a alocat din bugetul raional, pentru diverse cheltuieli, 1,350 milioane lei. Cele mai mari sume sunt destinate pentru Spitalul raional (515 mii) şi Centrul de Sănătate Şoldăneşti (340 mii), dar şi Consiliul Raional (214,5 mii lei.

Spitalul raional cu 500 de mii de lei preconizează să renoveze mobilierul. Centrul de Sănătate Șoldănești intenţionează să cheltuie 160 de mii lei pentru reparația instituțiilor și pregătirea de acreditare, 50,0 mii lei pentru asigurarea bolnavilor insulindependenți cu glucometre și teste, 40,0 mii lei – pentru asigurarea cu mobilier, 10,0 mii lei – pentru realizarea Programului teritorial de combatere a astmului bronșic, 10,0 mii lei – pentru realizarea Prog-ramului teritorial HIV-SIDA, 50,0 mii lei pentru asigurarea copiilor cu amestecuri lactate, 15,0 mii lei pentru asigurarea cu preparate contraceptive, 5,0 mii lei pentru combaterea pediculozei și a scabiei.

Suma alocată Consiliului Raional urmează să fie distribuită în felul următor: 54 mii lei – pentru achitarea indemnizațiilor consilierilor raionali, 30,5 mii lei – pentru dotarea unor subdiviziuni cu echipament tehnic, iar 130 mii lei – pentru achitarea serviciilor de publicitate.

Apropo, în decizie nu se specifică pentru care servicii este destinată această sumă – publicarea anunţurilor, informaţiilor despre activităţile administraţiei raionului şi impactul lor sau lustruirea imaginii şi promovarea intereselor factorilor de decizie şi a partidelor aflate la guvernarea raionului, cum se obişnuieşte pe la noi.

 Sume solide pentru instituţiile de învăţământ

Consiliul Raional Şoldăneşti a alocat din componenta raională a bugetului sume solide mai multor instituţii de învăţământ din raion. Astfel Gimnaziul Olişcani va beneficia de 823,7 mii lei, cea mai mare parte din care urmează să fie cheltuită pentru reparaţia capitală  a gardului (400 mii lei) şi reparaţia, termoizolarea unui perete (358,6 mii lei).

 A doua după mărime sumă – 542,1 lei, a fost alocată pentru reparația sălii de festivități a Gimnaziului Alcedar. Liceul din s. Cotiujenii Mari va beneficia de circa 399 mii lei tot pentru reparația capitală a sălii de festivități, iar Gimnaziul “Dumitru Matcovschi” din Vadul-Raşcov – de 286 mii lei pentru modificarea sistemului hidraulic din cazangerie.

În decizie mai figurează Liceul Teoretic din s. Răspopeni, căruia i-au fost alocaţi 177,7 mii lei pentru proiectarea lucrărilor de reparație capitală și schimbare a acoperișului blocurilor A şi B, dar şi Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” din Şoldăneşti, care va primi aproape 163 mii lei pentru finisarea reparației sălii de sport.

Reporter „C”

Distribuie

Lasă un răspuns