Comerțul cooperatist, perturbat doar de migrația populației

Adunarea a fost moderată de către Alexandru Tăburceanu, primarul comunei Chițcani. Primul din dreapta – Vladimir Stratulat, preşedintele Cooperativei de consum Căzăneşti.

 

Peste 16 milioane de lei anual constituie volumul circulației mărfurilor în cadrul Cooperativei de Consum Căzănești din raionul Teleneşti. Peste 1,2 milioane de lei cooperativa achită statului sub formă de impozite și taxe, iar salariul mediu al celor 27 de angajați constituie 4700 lei. Comparativ cu anul 2009 volumul circulației mărfurilor a crescut de patru ori, s-a menționat în cadrul adunării generale de dare de seamă anuale a împuterniciților cooperativei, care a avut loc recent la Căzănești. 

La adunare au participat și primarii localităţilor din zona respectivă (Căzănești, Brânzeni, Târșiței, Negureni și Chițcani). Delegaţii au apreciat drept satisfăcătoare activitatea unităților de comerţ, menţionând că în magazinele cooperative poți găsi un asortiment bogat de mărfuri, multe dintre care sunt aduse la solicitarea cumpărătorilor.

Totodată vorbitorii au remarcat că volumul circulaţiei mărfurilor are tendinţă de descreştere pe motiv că tot mai puțină lume rămâne în sate. ”În ultimul timp, când mergi prin sat nici n-ai cui da bună ziua!”, a spus  una dintre  angajatele magazinului de la Negureni.

Ion Tulbure, primarul de Târșiței a remarcat că în ultimul timp lumea nu mai trebuie să plece la Orhei sauTelenești să procure ceva, pentru că poate găsi marfa la magazinul din sat. Totuși, migraţia populației, mai ales a celei tinere, perturbează activitatea economică pe mai multe domenii.

Participarea primarilor la adunarea generală a cooperativei nu a fost întâmplătoare. Cooperativa de Consum  Căzănești dispune de 10 unități comerciale în cele cinci comune și, precum a menționat primarul de Negureni, Grigore Munteanu, aceasta este cea mai fidelă plătitoare de taxe, dar și săritoare la nevoie”.

Consumcoop Căzănești este una dintre cele mai vechi şi mai vivace cooperative de consum din raionul Teleneşti. După cum ne-a relatat Vladimir Stratulat, preşedintele întreprinderii, mișcarea cooperatistă în comerț a luat naștere în Basarabia în a doua jumătate a sec. XIX: ”În anul curent omagiem 100 de ani de la fondarea primei structuri a cooperativelor  de consum în Basarabia, înstituită prin înalt decret regal.  Structura a fost destul de puternică, argumentată economic, așa că a funcționat și în perioada sovietică. Mișcarea cooperatistă de consum în toate timpurile a fost un exemplu economic  bun, dar și va rămâne”, a mai remarcat dl Stratulat.

 

Ion Cernei

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns