Citaţie publică!

Judecătoria Orhei, sediul Rezina, în conformitate cu art.108 al CPC RM, solicită prezentarea lui Şova Victor, născut la 14.06.1985, cu ultimul domiciliu cunoscut în or. Rezina, str. 27 August, 50 “A”, ap. 24, pentru ziua de 21.04.2020, ora 08.30, în calitate de pârât, pe adresa: or. Rezina, str. Voluntarilor 3, sala nr.3, unde va avea loc examinarea cererii de chemare în judecată înaintată de Sandu Ina împotriva lui Şova Victor privind încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor. În caz de neprezentare cauza va fi examinată în lipsa intervenientului accesoriu. Judecător Ivan Parii.

Judecătoria Orhei, sediul Rezina, în conformitate cu art.108 al CPC RM, solicită prezentarea lui Şevcenco Valentin, născut la 02.11.1953, cu ultimul domiciliu cunoscut în or. Râbniţa, str. Şcerbacova, 10, ap. 2, în calitate de pârât, la şedinţa de judecată pentru data de 12.05.2020, ora 13.00, pe adresa: or. Rezina, str. Voluntarilor, nr. 3, sala nr.4, unde va avea loc examinarea cererii de chemare în judecată înaintată de Şevcenco Nina împotriva lui Şevcenco Valentin privind desfacerea căsătoriei. În caz de neprezentare cererea va fi examinată în lipsa pârâtului. Judecătoare Veronica Cuculescu.

 

Distribuie

Lasă un răspuns