Cheia succesului este echipa

Ce aşteptări are primarul de la echipă şi, în acelaşi timp, ce satisfacţii au angajaţii de la munca lor? Participanții la proiectul „Transparența și responsabi-litatea autorităților publice prin activități comune ale mass-media și ONG-urilor locale/regionale”, implementat de AO ADR „Habitat” în parteneriat cu săptămânalul CUVÂNTUL, au dezbătut în cadrul Cafenelei pubice ordinare tema: „Managementul resurselor umane din cadrul primăriei Rezina”.

 

De astă dată, Valeriu Rusu, directorul AO ADR„Habitat” și moderatorul ședinței a propus mai întâi un „exercițiu interactiv”. Participanții au format două grupuri-ateliere pentru examinarea unor teme diametral opuse privind gestionarea resurselor umane în cadrul primăriei Rezina.

Referatul primului grup cu genericul „Factorii de satisfacție și insatisfacție a angajaților primăriei Rezina” a fost prezentat de către Ecaterina Namolovan, specialistă în domeniul percepției fiscale. Printre factorii pozitivi ce satisfac interesele personale, dar și de echipă ale angajaţilor din aparatul primăriei dna Namolovan a evidențiat: loc de muncă ce se bucură de stabilitate și cade sub incidența Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; condiții moderne de activitate, asigurarea cu toate utilitățile necesare; comportamentul respectuos al administrației față de angajați și respectarea drepturilor acestora; prezența și respectarea contractului colectiv de muncă,  o  echipă de colaboratori bine conturată. În viziunea raportoarei, conlucrarea înseamnă mult, iar succesul depinde de echipă.

Printre factorii de insatisfacție ce-i îngrijorează pe angajații primăriei au fost specificați: remunerarea  necorespunzătoare a volumului de muncă în raport cu cerințele și sarcinile din fișa de post; perspectiva șubredă privitor la asigurarea socială a bătrâneților (pensia modestă). Ar fi de dorit ca la primărie să existe şi o cameră de odihnă pentru angajați, un local destinat fumătorilor.

Al doilea referat  – “Cerințele conducerii primăriei față de echipa aparatului primarului” a fost prezentat de către Lilia Răileanu, secretara Consiliului Orășenesc Rezina și Simion Tatarov, primarul orașului. Lilia Răileanu s-a oprit mai mult la aspectul juridic-economic privind crearea condițiilor de activitate a entității teritorial-administrative Rezina. Dânsa a menţionat că în practică autorităţile publice ale oraşului nu se bucură de autonomia declarată de legislaţie. Numărul de unități din statele de personal ale primăriei este insuficient, salarizarea lasă de dorit. La moment, sunt vacante 4 funcţii, inclusiv cele de arhitect, jurist, specialist în domeniul gospodăriei comunale, drumuri și construcții.

La rândul său Simion Tatarov a punctat principalele calități pe care, în opinia dumnealui, ar trebui să le posede angajaţii primăriei, acestea fiind: profesionalism, responsabilitate, spirit gospodăresc şi de iniţiativă, toleranța rafinată față de cetățean, patriotismul față de comună și citadinii ei, integritatea și bunul simț și, nu în ultimul rând, nivelul înalt de moralitate și educație general-umană.

Ambele discursuri au fost ascultate cu atenție, motivând o polemică sănătoasă, discuții prietenești, care m-au făcut să cred că în viitor ar fi posibilă o turnură pozitivă în activitatea Primăriei Rezina.

În continuare V. Rusu a prezentat latura „teoretică” a temei. S-a vorbit despre factorii de satisfacție și motivarea complexă a funcționarilor publici; despre relațiile de activitate și vocația profesională; despre planificarea resurselor umane și mobilizarea forțelor de muncă, care au fost împestrițate cu exemple concrete din practica concretă a echipei Primăriei Rezina.

 

Acest proiect este susţinut de Uniunea Europeană prin Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) şi implementat de Centrul CONTACT

 

Ion Perciun

             

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns