Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) lansează un infografic care redă efectele pozitive ale ultimelor modificărili legislative din perspectiva egalității de gen.

Pe 31 iulie 2019, Parlamentul Republicii Moldova a votat un proiect de lege ce are drept scop modificarea legislației electorale. În primul rând, a fost votată anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul electoral proporțional – pe liste de partid. Printre prevederile votate menționăm schimbarea procedurilor de întocmire a listelor de candidați, aplicarea sistemului de cotă dublă (cota de reprezentare de 40% și prevederi de poziționare pe liste). Astfel, listele de candidați pentru alegerile parlamentare și cele locale urmau a fi întocmite respectându-se cota minimă de 40% pentru ambele sexe, iar poziționarea candidaților pe liste trebuia să se facă conform formulei: minimum patru candidați de un anumit gen la fiecare 10 locuri. 
Totodată, prin derogare de la prevederile legislației în vigoare, la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, listele de candidați urmau a fi întocmite respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe și minimum trei candidați de sex opus la fiecare 10 locuri. Prin urmare, în mod cumulativ, trebuiau să fie respectate următoarele două condiții: (i) să fie asigurată cota de 40%; (ii) din fiecare 10 candidați incluși în listă, 3 trebuie să fie reprezentanții unui singur gen. Nerespectarea condițiilor instituite în prevederile enumerate mai sus atrage după sine refuzul înregistrării listelor de candidați de către organul electoral.
 În 2019 s-a înregistrat cea mai mare pondere a femeilor candidate la funcția de consilieră din ultimele 4 scrutine electorale. Numărul femeilor candidate pentru funcția de consilieră, atât de nivelul I, cât și de nivelul II a crescut considerabil față de ultimele scrutine. Ponderea femeilor candidate pentru funcția de consilieră raională/municipală a crescut cu aproximativ 14%, iar la funcția de consilieră locală cu 11%. Numărul candidatelor a crescut datorită sistemului de cotă dublă (ce include cota de reprezentare de 40% și prevederi de poziționare pe liste). Cele mai multe femei candidate la funcția de consilieră au fost desemnate de către partidele politice. Cu regret, femeile manifestă reticență pentru a candida, dacă nu au sprijinul unui partid, inclusiv sprijinul moral și financiar. Astfel, pentru funcția de consilier/ă raional/ă doar 10,9% de femei au candidat independent, față de 89,1% candidați bărbați. O situație similară se atestă și în cazul candidaților la funcția de consilier/ă local/ă, deși ponderea acestora este mai mare – 17,7%.
Numărul candidatelor a crescut datorită sistemului de cotă dublă (include cota de reprezentare de 40% și prevederi de poziționare pe liste). Prevederile legislative care stipulează modalitatea de întocmire a listelor de candidați, pentru a asigura o reprezentare echitabilă a genurilor, a determinat sporirea numărului de femei candidate la funcția de consilieră pentru ambele niveluri. Ținând cont de tendințele din ultimele două scrutine electorale, ponderea totală a candidatelor ar fi fost mult mai mică, dacă prevederile respective nu ar fi fost aprobate. Acest lucru este demonstrat nu doar de analiza dată, dar și de rezultatele monitorizării celorlalte scrutine electorale. Considerăm că introducerea unei derogări speciale pentru alegerile locale generale 2019 a diminuat impactul cotelor.
 În alegerile locale generale 2019 a fost înregistrat cel mai mare număr de consiliere alese din ultimii 16 ani. Rezultatele alegerilor locale generale arată că în funcția de consilieră la nivel raional/municipal au fost alese 28,7% femei, înregistrând o creștere de 10% față de scrutinul precedent. La nivel local au fost alese 36,5% femei consiliere, ceea ce semnifică o creștere cu aproximativ 6%. Afirmăm cu certitudine că această creștere semnificativă se datorează prevederilor legislative menționate anterior. Odată ce a crescut ponderea totală a femeilor candidate la funcția de consilieră raională/municipală, a crescut și numărul femeilor alese în această funcție.
Distribuie

Lasă un răspuns