Centenarul Unirii şi rolul profesorului de istorie în promovarea adevărului istoric

La tradiționala reuniune metodică din august, profesorii de istorie a românilor şi universală din raionul Teleneşti au analizat rezultatele activității în anul şcolar precedent. Apoi au discutat punctual Scrisoarea metodică a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetăţii privind educația istorică în noul an de studii, dar şi rolul lor în promovarea adevărului istoric despre Unirea de la 1918, alte evenimente semnificative din istoria milenară a românilor.

Participarea la reuniunea metodică a doi profesori importanți de la Universitatea Pedagogică “A. Russo” din Bălți, doctorul în istorie Teo-Teodor Marşalcovschi şi doctora în filologie, critica literară şi poeta Maria Abramciuc a imprimat discuției profunzime şi suport ştiințific semnificativ.

După abordarea problemelor în aspect istoric şi pedagogic (aici dl Marşalcovschi demonstrând cu fapte şi dovezi ştiințifice dreptul la unitatea etnică a românilor, inclusiv a românilor din Basarabia), a urmat o abordare originală a revoluției paşoptiste (revoluția poeților), prezentată din punctul de vedere al doamnei Maria Abramciuc.

Evocarea, în context istoric, a lucrărilor poetice ale lui Vasile Alecsandri, Andrei Mureşanu (autorul imnului “Deşteaptă-te, române!”), Dimitrie Bolintineanu, Mihail Cogălniceanu, Nicolae Bălcescu a avut scopul să demonstreze importanța legăturii interdisciplinare în procesul de formare a conştiinței naționale a elevilor, dar şi rolul intelectualilor în momente de cotitură ale istoriei.

Evident, în discuție s-au inclus profesorii de istorie, care, împreună cu oaspeții, au stabilit, că procesul istoric, inițiat de paşoptişti – aspirațiile pentru unire – s-a repetat în anii 80-90 ai secolului trecut şi continuă să rămână încă un proces nefinalizat… Cauzele acestei stări de lucruri a fost o altă temă de discuție.

La finalul activității profesorii de istorie şi oaspeții lor au vizitat Muzeul raional de Istorie şi Etnografie, unde au fost ghidaţi de Lilia Jechiu, doamna care, cu lux de amănunte, ştie să povestească istoria fiecărui exponat dintre cele peste 36 000 (!) din patrimoniul acestei instituții. Oaspeții au venit cu daruri prețioase.

Întâmplător sau nu, dar în aceeaşi zi, prin poşta tradițională, au ajuns la noi şi trei lucrări importante, semnate de prietenul nostru din Galați, dl inginer Radu Moțoc. Exprimăm mulțumiri şi recunoştință oaspeţilor şi dlui Radu Moțoc, pe care îl aşteptăm cu dragoste frățească la Teleneşti.

 Maria Vleju, șefă adjuntă a Direcţiei Generale Educaţie Telenești

Distribuie

Lasă un răspuns