Cel mai puţin respectat drept în R. Moldova este dreptul la un proces echitabil

7 din 10 locuitori ai Republicii Moldova consideră că drepturile lor sunt încălcate în mod sistematic, se arată în studiul „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, prezentat la 10 decembrie 2018, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la care se referă zdg.md.

Cercetarea a fost efectuată de Compania “iData” pentru Oficiul Avocatului Poporului, pentru a observa dinamica percepției privind respectarea drepturilor omului, comparativ cu anul 2016, când a fost desfășurată o cercetare similară.

Cel mai puțin respectat drept în Republica Moldova este dreptul la un proces echitabil, doar 21,8% din respondenți considerând că acesta este respectat.

Cele mai respectate drepturi în Moldova sunt: dreptul la cultură, identitate culturală, la libera circulație, la proprietate, la libertatea personală și viață privată. Ca și în 2016, conform percepției respondenților, 57,7% consideră că drepturile copiilor sunt printre cele mai respectate.

Din numărul total de respondenți, aproximativ o jumătate au declarat că li s-a încălcat cel puțin un drept în ultimii doi ani. Cel mai frecvent, ca și în 2016, a fost încălcat dreptul la sănătate. Comparativ cu 2016, a crescut mult ponderea celor care consideră că li s-a încălcat dreptul de a alege și de a fi ales (de la 3,1% la 12,8%).

Peste 80% din respondenți sunt de părere că persoanele în etate, cu dizabilități, copiii, femeile și victimele violenței în familie au nevoie de cea mai mare atenție pentru a le fi protejate drepturile.

În opinia a două treimi din respondenți, cel mai frecvent încalcă drepturile omului Parlamentul și Guvernul, iar peste 62% din respondenți consideră că alte două instituții care încalcă drepturile omului sunt Judecătoriile și Poliția.

În ultimii doi ani s-a schimbat percepția populației privind modul în care instituțiile asigură respectarea drepturilor omului. Astfel, mass-media rămâne pe primul loc, ca instituție ce asigură respectarea drepturilor omului (41,9% față de 35,1%), rolul ONG-urilor pare mai semnificativ în prezent (36,5%, față de 19,7%).  Președintele țării se clasează pe locul 3 cu 36%, față de 5,6% în 2016.

Distribuie

Lasă un răspuns