CEC a inițiat procedura de validare a patru mandate de deputat

Comisia Electorală Centrală (CEC) a inițiat procedura de validare a patru mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. După cum relatează noi.md, secretarul CEC, Veaceslav Agrigoroae, a declarat că prin demersul președintelui Parlamentului RM, din 10 ianuarie 2019, CEC a fost informată despre faptul că deputații Raisa Apolschi, Valentina Buliga, Artur Reșetnicov și Corneliu Mihalache au depus cereri de demisii pe motivul numirii în noi funcții.

Dat fiind faptul, că cererile de demisie anexate au fost depuse în afara sesiunii Parlamentului RM, speakerul precizează că Parlamentul este în imposibilitate de a emite hotărâri ca să ia act de vacanța funcțiilor de deputat. Având în vedere situația creată, CEC a luat act de vacanța mandatelor de deputat din Parlamentul RM și a propus Curții Constituționale (CC) de a valida mandatele de deputat în Parlamentul RM următorilor candidați supleanți: Eleonora Graur, preşedinta raionului Rezina și ex-deputatul Gheorghe Braşovschi (PDM) şi Ivan Filimonov, asistent de deputat şi Ghenadie Morcov, ex-deputat (PCRM). Dacă Curtea Constituţională va valida mandatul de deputat al Eleonorei Graur, aceasta se va pomeni întro situaţie delicată.
Legea privind statutul deputatului în Parlamentul RM prevede că CC, în termen de 30 de zile de la declararea vacanţei mandatului de deputat urmează să valideze următorul mandat. Mandatul de deputat însă este incompatibil cu funcţia de ales local (preşedinte de raion). În asemenea caz legea nominalizată prescrie că deputatul va demisiona, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, din funcţia incompatibilă cu acest mandat. Dar la moment şi până la 24 februarie c. Eleonora Graur este degrevată din funcţia de preşedintă, fiind implicată în campania de alegeri a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripţia electorală nr.13 Rezina.
Solicitată să explice ieşirea posibilă legală din această situaţie, Comisia Electorală Centrală nu ne-a răspuns până la darea în tipar a numărului. Vom reveni la temă.

Reporter “C”

În ce condiţii poţi vota la locul aflării?
Dacă alegatorul din motive temeinice (ex.: boala) nu poate veni în localul de votare, el poate vota la locul aflării?
În conformitate cu art. 55 alin. (4) din Codul electoral, în cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.
Votarea la locul aflării poate fi solicitată doar de persoanele care domiciliază în perimetrul secţiei de votare corespunzătoare, iar cererile urmează a fi făcute în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris până la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.

Dacă ţi-ai schimbat locul de şedere
În cazul în care alegătorul a schimbat locul de şedere, care sunt condiţiile pentru exercitarea dreptului la vot în localitatea nouă?
În conformitate cu art. 39 alin.(2) din Codul electoral „Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sunt în drept, cel târziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei publice locale pentru a putea fi înscrise în lista de alegători la secţia de votare corespunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei publice locale respective comunică neîntârziat informaţia în cauză Comisiei Electorale Centrale.

Dacă alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă
Unde îşi poate exercita dreptul la vot alegătorul în cazul în care în fişa de însoţire a buletinului de identitate este indicată menţiunea „valabil” atât cu privire la domiciliu, cât şi la reşedinţa?
În conformitate cu art.9 alin.(2) din Codul electoral, „În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în care îşi are reşedinţa”.

Cum se va proceda în cazul când candidatul va trece pragul electoral atât pe lista de partid, cât şi în circumscripţie?
Mulţi candidaţi participă concomitent în alegerile curente atât pe listele de partid, cât şi în circumscripţii uninominale. Cum se va proceda în cazul când candidatul va trece pragul electoral atât pe lista de partid, cât şi în circumscripţie?
D. Rusu, or. Şoldăneşti

Art. 99 alin. (3) din Codul electoral prevede: ”În cazul în care candidatul ales în circumscripția uninominală a fost ales și pe lista de partid în circumscripția națională, se consideră că a fost ales DOAR în circumscripția uninominală și NU va fi luat în calcul la atribuirea mandatelor în baza listei de partid”.

Distribuie

Lasă un răspuns