Ce trebuie să facă alegătorii în ziua scrutinului

Foto simbol. Sursa: Rador

Alegerile parlamentare și referendumul național consultativ vor avea loc pe 24 februarie, iar secțiile de votare vor fi deschise de la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00. Dacă la ora închiderii, în incinta secției de votare mai sunt alegători care nu au reușit să voteze, acestora li se va permite votarea, transmite IPN.

Î

n momentul când alegătorii ajung în incinta secției de votare, aceștia trebuie să prezinte operatorului, după caz, fie buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare, fie alte acte, cum ar fi buletinul de identitate provizoriu, cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova și domiciliul titularului, legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eli-berat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă). În baza actului de identitate, operatorul va verifica în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA), dacă alegătorul este arondat anume la secția de votare respectivă și dacă acesta nu a mai votat la o altă secție de votare la aceste alegeri. Dacă totul este în regulă, operatorul va consemna în sistemul RSA că alegătorul a votat la secția de votare respectivă.

D

upă verificarea în Registrul de Stat al Alegătorilor, votantul va prezenta membrului biroului electoral al secției de votare actul de identitate, după care va semna în lista electorală în dreptul numelui său, unde vor fi două rubrici una pentru alegerile parlamentare şi altă rubrică pentru referendum. În fișa de însoțire a buletinului de identitate membrul biroului electoral va aplica ștampila cu mențiunea „Alegeri 24.02.19”, după care alegătorul va primi de la membrul biroului două buletine de vot pentru alegerile parlamentare și alte două buletine pentru referendumul naţional consultativ. Alegătorul are dreptul să decidă dacă va vota la alegerile parlamentare și la referendumul consultativ, sau doar la una dintre ele.

D

upă ce a primit buletinele de vot, alegătorul va merge în cabina de vot și  în fiecare dintre cele două buletine pentru alegerile Parlamentare va trebui să aplice ştampila cu inscripția: „Votat” în interiorul cercului din patrulaterul cu numele candidatului sau denumirea concurentului electoral pe care dorește să-l voteze. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămână curate. În buletinele de vot pentru referendumul consultativ, alegătorul va trebui să aplice ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvântul „Pentru” sau „Contra”.

Î

n cazul în care alegătorul constată că a deteriorat un anumit buletin de vot sau că, din greșeală, a votat pentru un alt concurent decât cel pentru care a dorit să voteze și nu a introdus buletinul dat în urna de vot, acesta are dreptul să solicite un nou buletin de vot, însă doar o singură dată. Buletinul de vot greșit va fi anulat și acest lucru va fi consemnat în lista electorală precum și în procesul verbal.

D

upă ce alegătorul a aplicat ștampila „Votat” în buletinele de vot,  acesta va trebui să plieze buletinele, în așa mod încât să nu se vadă opțiunea, și să le introducă în urna de vot. Buletinele de vot, indiferent că sunt pentru alegerile parlamentare sau referendum, vor fi introduse în aceeași urnă.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns