Ce a decis CO Rezina în ultima sa şedinţă în componenţa actuală

Pentru proiectarea şi serviciile de verificare a proiectului Renovarea liniei de iluminare a sectorului str. Lomonosov – podul peste Nistru au fost direcţionaţi 12 170 lei.

 

Convocat miercuri în ultima sa şedinţă în componenţa actuală, Consiliul orăşenesc Rezina a examinat peste 30 de chestiuni, cele mai multe ţinând de sfera financiară şi aprobarea cererilor de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente bunurilor imobile private.  

Consiliul a corelat bugetul comunei, majorându-l cu 1002,6 mii lei, transferuri de la Bugetul de Stat. Astfel la moment bugetul comunei Rezina constituie 28,382 milioane lei, din care 18,463 sunt transferuri din Bugetul de Stat. Peste 54 la sută din aceste resurse sunt destinate pentru instituţiile de educaţie.

Din contul prevalării veniturilor asupra cheltuielilor Consiliul Orăşenesc a alocat circa 380 mii lei, care urmează să acopere cheltuielile pentru proiectarea şi serviciile de verificare a pro-iectului Renovarea liniei de iluminare a sectorului str. Lomonosov – podul peste Nistru (12 170 lei), reconstrucţia reţelelor de iluminare stradală din s. Ciorna (50 900 lei), alimentarea cu energie electrică a cartierului Nord-Vest, străzile Energeticienilor, Petru Nicolai şi Efim Tiron (282 193 lei). Din veniturile acumulate de la vânzarea patrimoniului de stat în anul curent, 196 032 lei au fost alocaţi pentru achitarea indemnizaţiei unice la expirarea mandatului aleşilor locali, care ar fi egală aproximativ cu 8543 lei.

Din mijloacele aprobate în buget pentru infrastructura drumurilor, 294 984 lei au fost distribuiţi pentru reparaţia căii de acces şi amenajarea parcării auto de pe str. M.Eminescu 14 cu ieşire la str. Dacia.

Conform tradiţiei, şi la această şedinţă Consiliul a alocat la 64 de cetăţeni în dificultate ajutoare financiare unice în mărime de 1000 şi 3000 lei. Majoritatea acestora au fost acordate pentru tratament medical sau acoperirea cheltuielilor de înmormântare a rudelor apropiate.

Printr-o decizie, Consiliul a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor reziduale Întreprinderii Municipale Servicii Comunal Locative, primarul fiind împuternicit să semneze documentul

Reporter „C”

 

Distribuie

Lasă un răspuns