Câți kilometri poate parcurge cu mașina de serviciu un demnitar de rang raional şi unul de rang republican?

Această întrebare ne-a adresat-o cititorul Ion Vizitiu din Rezina, menţionând că, în opinia dumnealui, mai mulţi demnitari din raionul Rezina folosesc automobilele de serviciu mai mult în scopuri personale. “Câţiva ani  în urmă, CUVÂNTUL a abordat această problemă, după ce în ziar a fost publicată o informaţie că, potrivit dispoziţiei preşedintei raionului, la sfârşitul zilei de muncă toate automobilele de serviciu ale structurilor raionale vor fi parcate pe un teritoriu anume, păzit. Acea dispoziţie a rămas numai pe hârtie, demult nimeni nu o mai respectă”, afirmă autorul sesizării.

Demnitarii din raioane sunt privilegiaţi. Prin decizia Consiliului Raional Rezina nr. 7/1 din 06 decembrie 2017 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”, pentru autoturismele de serviciu care deservesc aparatul preşedintei raionului, direcţiile şi secţiile consiliului au fost stabilite următoarele limite anuale de kilometri: preşedinta raionului – 30 de mii, vicepreşedinţii – câte 28 de mii de kilometri, Direcţia Finanţe şi Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei – câte 26 de mii, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, direcţia Arhitectură şi Cadastru, Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Secţia Economie – câte 24 de mii, Secţia Cultură – 20 de mii de kilometri.

Pentru demnitarii de rang naţional, după cum menţionează într-o publicaţie www.agora.md, limitele în unele cazuri sunt mai mari, în altele – mai mici. Prim-ministrul şi viceprim-miniştrii, de exemplu, nu au limite la folosirea automobilelor de serviciu (premierul are la dispoziţie 3 automobile). Miniştrii sunt în drept să parcurgă cu automobilele de serviciu timp de un an nu mai mult de 22 de mii de km. Aceeaşi limită a fost stabilită pentru secretarul general al Guvernului, şeful Aparatului preşedintelui ţării, preşedinţii Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme de Justiţie. Pot să parcurgă până la 30 de mii de km anual directorii Serviciului Vamal și Serviciului Fiscal, iar șefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat – câte 28 de mii de km. Cei mai limitaţi în acest domeniu sunt ex-președinții Republicii Moldova, cărora le-a fost stabilită limita de 12 mii de km anual.

Foto simbol agora.md

Reporter ”C”

Distribuie

Lasă un răspuns