Cartea „O clipă în Veşnicie”- oglinda vieţii şi sufletului autorului

Ajuns în tagma înţelepţilor, profesorul, patriotul, poetul şi Ţăranul Ion Tudose din Ghiduleni, Rezina vine să bucure publicul cititor cu încă o carte. Destinul i-a hărăzit să trăiască în două secole şi două milenii, să fie cetăţean al trei state, deşi nu a părăsit niciodată ţara.

Este omul care a cunoscut urgiile celui de-al Doilea Război Mondial cu toate consecinţele lui, inclusiv foametea, desproprietărirea şi deportările în masă ale basarabenilor, omul care, în pofida tuturor intemperiilor politice, economice, sociale pe care a trebuit să le înfrunte, a rămas un veritabil om al cetăţii, un apărător şi promotor activ al valorilor naţionale, un cronicar consecvent al plaiului şi, mai ales, al satului natal, un dascăl apreciat al mai multor generaţii de consăteni.

Prin truda sa migăloasă, asiduă de peste şase decenii, inclusiv pe tărâmul educaţiei, Ion Tudose şi-a construit mii de monumente invizibile, dar foarte trainice în inimile discipolilor săi. Iar prin cărţile „Aceste clipe siderale” şi „O clipă în Veşnicie” dumnealui  a completat cu pagini inedite, deosebit de preţioase, istoria baştinei şi a meleagului rezinean, a înveşnicit numele şi faptele a sute de consăteni şi nu numai. Şi din acest punct de vedere este semnificativ faptul că şi comunitatea natală i-a apreciat respectiv faptele, acordându-i titlul „Cetăţean de Onoare al comunei Ghiduleni”.

Ne cunoaştem de vreo cinci decenii, timp în care Ion Tudose a fost omul redacţiilor ziarelor Farul Nistrean (ediţia 1968-1995) şi CUVÂNTUL (ediţia 1996 – prezent) în comuna Ghiduleni. Probabil nu a fost în comună eveniment vizibil care să nu fie reflectat graţie dlui Tudose, în aceste ziare, dar şi în presa naţională. Şi sutele de poezii ale dumnealui, majoritatea dintre care au văzut lumina tiparului mai întâi în aceste ziare, sunt  ecouri la evenimentele timpului din sat, raion, republică, nişte reflecţii despre domeniul educaţiei, despre colegii de breaslă, consătenii şi personalităţile cu care s-a intersectat de-a lungul anilor.

Mereu ancorat în vâltoarea vieţii, Ion Tudose, simplu şi modest din fire,  a fost unul din fruntaşii consecvenţi ai Mişcării de Renaştere Naţională din Moldova şi  a rămas un promotor activ al idealurilor naţionale ale basarabenilor, inclusiv Re-Unirea cu Patria-Mamă, atât în activitatea sa de profesor de istorie, cât şi în cea de activist civic, publicist, poet. O dovadă elocventă este şi lucrarea „O clipă în Veşnicie”.

Ion Tudose este membru al Ligii Scriitorilor Români. A semnat împreună cu Tudor Ţopa şi Tudor Iaşcenco eseul “Ghiduleni” în enciclopedia ,,Localităţile Republicii Moldova”, vol. 6, 2006; un ciclu de poezii în culegerea colectivă “Mugurii inspiraţiei”, 2013; a scos de sub tipar placheta “Aceste clipe siderale”, 2014; un ciclu de poezii dedicate Centenarului Marii Uniri au fost incluse în antologia “Ţară de glorie și dor”, 2018.

Placheta de faţă este ilustrată de pictoriţa Diana Tudose, fiica autorului.

Ion Tudose s-a născut la 21.11.1937, în Regatul României, satul Ghiduleni, azi în raionul Rezina, Republica Moldova. A studiat la Şcoala Pedagogică din Orhei (1953-1957) şi la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea Istorie şi Drept (1961-1967).

Dedicând 12 ani şcolii din satul Teşcureni, raionul Ungheni, în funcţie de învăţător, apoi profesor de istorie şi drept, avansând în funcţia de director-adjunct pentru instruire.  şi încă unul – şcolii medii din orăşelul Corneşti, acelaşi raion Ungheni, revine la baştină în funcţia de director-adjunct pentru instruire (1970-1974), unde continuă să predea copiilor istoria şi educaţia civică.

Din 1974 până în 1984 s-a aflat în fruntea colectivului pedagogic al Gimnaziului Ghiduleni, raionul Rezina.

Este Cetăţean de Onoare al comunei Ghiduleni.

 

Tudor Iaşcenco

Distribuie

Lasă un răspuns