Carnetele de muncă – ce urmează

Actualmente carnetul de muncă este unul din actele confirmative a stagiului de muncă, iar pentru perioada până la 01.01.1999 practic unicul act confirmativ al stagiului de cotizare.

După abrogarea prevederilor din Codul muncii referitoare la carnetul de muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale scanează informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori. La această etapă apar un şir de întrebări cum ar fi: ce inscripţie trebuie făcută ultima în carnetul de muncă şi cine să o facă? Unde se vor păstra în continuare carnetele de muncă? Vor mai fi ele necesare vreodată  titularului sau nu?

În raporturile de muncă, de la etapa stabilirii acestora până la încetare, conform legislaţiei care este în vigoare la moment, angajatorul are nevoie de carnetul de muncă: înscrierea de angajare, de transfer în funcție, de suspendare a contractului individual de muncă, de stabilire a vechimii în muncă în general, precum și într-o anumită profesie, funcție, ocupație, de stabilire a stagiului cotizat pentru calcularea și achitarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, de încetare a contractului individual de muncă ș.a.

La 19.07.2017 a fost publicată Legea nr.123 din 07.07.2017, din care participații la raporturile de muncă au aflat că din 01.01.2019 se abrogă toate prevederile din Codul muncii referitoare la carnetul de muncă. Ulterior, în vederea implementării Legii date a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.426 din 15.05.2018 “Cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007».

În scopul completării conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999, în perioada 15 mai–15 decembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale scanează informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori, pentru salariații care nu sunt beneficiari de pensii.

După finalizarea procesului de scanare și restituire a carnetelor de muncă angajatorilor, aceștia vor înmâna salariaților sau reprezentanților acestora, sub semnătură, carnetele de muncă până la data de 28 decembrie 2018. Până la înmânarea carnetului de muncă, angajatorul va face ultima înscriere în acesta privind funcția deținută/ocupația exercitată. Hotărârea Guvernului nr.426 din 15.05.2018 nu stabilește expres cum este necesar de efectuat ultima înscriere în carnetul de muncă. Dar reieșind din prevederile Hotărârii Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 “Cu privire la carnetul de muncă», care tot se abrogă din 01.01.2019, înscrierea dată fiind una constatatoare urmează să fie fără număr de rând dar cu aplicarea semnăturii persoanei care face înscrierea şi ştampila unităţii.

Consider că prevederile pct.3 din Hotărîrea nr.426 din 15.05.2018 şi anume “Înscrierile în carnetele de muncă efectuate până la 1 ianuarie 2019 își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate», răspund la multiplele întrebări referitor la faptul care act va confima stagiul de muncă/de cotizare după 01.01.2019. La necesitate salariatul va prezenta angajatorului carnetul de muncă pe care-l deține pentru confirmarea stagiului de muncă.

Tatiana Romanov, inspectoare de muncă

Distribuie

Lasă un răspuns