Campania ”Fii cu ochii pe autorități” a ajuns la Orhei

În cadrul campaniei ”Fii cu ochii pe autorități” desfăşurată de  portalul MoldovaCurata.md și Asociația Presei Independente în parteneriat cu redacţia săptămânalului CUVÂNTUL, recent la Orhei a avut loc o întrunire la tema accesului la informație și transparenței decizionale.

Experta Tatiana Savva de la Centrul Analitic “Expert-Grup” a vorbit despre legislaţia privind accesul la informaţie, posibilităţile şi importanţa implicării cetățenilor în procesul decizional şi în activitatea autorităților publice în ansamblu. Doar astfel autorităţile pot contribui la soluţionarea problemelor prioritare ale comunităţilor, iar pe de altă parte se pot bucura de o încredere mai mare din partea cetăţenilor, se poate dezrădăcina corupţia, asigura o utilizare eficientă a finanţelor publice.

În această ordine de idei, a mai accentuat dna Savva, este foarte important ca cetăţenii să aibă acces liber la toate actele emise de autorităţi, adică acestea să fie publicate pe paginile web ale autorităţilor, expuse pe panouri speciale în primării sau în mape aparte în bibliotecile publice.

Avocatul Vitalie Zama a vorbit despre căile legale de a obţine informația de interes public, modalităţile de contestare în judecată a refuzului autorităților de a oferi informațiile solicitate.

Participanţii la întrunire au abordat un şir de probleme existente în acest domeniu, menţionând că o mare parte dintre autorităţile publice locale preferă să umple paginile web cu diverse informaţii şi fotografii, secvenţe video menite să lustruiască imagi-nea demnitarilor, dar uită să plaseze şi dispoziţiile, deciziile, actele despre achiziţiile publice etc.

Participanții la întrunire au primit broșura “Accesul la informație și transparența în procesul decizional pe înțelesul tuturor”, care conţine multe informaţii concrete la temă din legislația națională, modele de cereri privind accesul la informație, de plângeri împotriva autorităților care îngrădesc acest drept, inclusiv în instanțele de judecată, alte date și informații utile, dar și explicații cum aceste cereri pot fi realizate. (Doritorii pot ridica această broşură şi la redacţia săptămânalului CUVÂNTUL).

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns