Campania de dezbateri publice „APL și DRUMURILE LOCALE”

În scopul atragerii atenției asupra problemelor ce țin de starea tehnică, amenajarea și exploatarea drumurilor locale,  cointeresării autorităţilor publice locale (APL) şi comunităților din raionul Rezina să se implice activ în monitorizarea procesului de executare a bugetelor raional și locale destinate drumurilor, săptămânalul CUVÂNTUL lansează Campania de dezbateri publice „APL și DRUMURILE LOCALE”.

 

Redacția invită factorii de decizie din structurile APL de nivelul I și nivelul II, administrațiile întreprinderilor antrenate în lucrările de construcţie, reparaţie, întreţinere și exploatare a drumurilor, agenții economici, reprezentanții societății civile, cât și locuitorii raionului să se expună privitor la starea drumurilor locale și a celor comunale, a străzilor și drumurilor din interiorul localităților noastre, să înainteze propuneri privitor la perfecţionarea mecanismului de distribuire şi valorificare a resurselor financiare din Fondul Rutier Național, utilizare a posibilităţilor locale de reparaţie şi întreținere în stare normală a arterelor rutiere.

În cadrul Campaniei redacția săptămânalului CUVÂNTUL preconizează mai multe acţiuni, inclusiv o masă rotundă cu participarea unor factori de decizie de nivel naţional, raional şi local cu reprezentanţi ai APL şi comunităţilor din teritoriu, întâlniri cu cetăţenii din unele comune, monitorizarea procesului de repartizare şi cheltuire a banilor din Fondul Rutier, organizarea în parteneriat cu APL a unor măsuri de stimulare şi promovare a celor mai bune practici în acest domeniu, etc.

Propunerile, ideile, obiecţiile la temă pot fi expediate redacţiei pe adresele: Rezina, str. Păcii, 38; e-mail: cuvintul@gmail.com sau la tel./fax 0254-2-15-83 cu indicaţia: Campania de dezbateri publice„APL și DRUMURILE LOCALE”.

  

Redacția CUVÂNTUL

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns