Burse de performanță pentru cei mai buni gimnazişti şi liceeni

În scopul dezvoltării aptitudinilor şi capacităţilor intelectuale individuale ale elevilor din raion, Consiliul Raional Șoldănești a aprobat Regulamentul de desfăşurare a concursului raional Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţământ preuniversitar din raion în anul de studii 2019-2020.

Potrivit deciziei respective, bursele de performanță vor fi acordate elevilor cu rezultate academice deosebite și performanțe obţinute la olimpiadele raionale / republicane la disciplinele de studii, rezultate deosebite în sport, arte sau diverse concursuri  de nivel raional /republican.

Din numărul de 1580 de elevi din clasele VII – IX și 361 de elevi din treapta liceală de la instituțiile din raion vor fi selectați 45 de bursieri: 20 – din rândul gimnaziștilor și 25 din rândul liceenilor. Bursa lunară pentru gimnaziști va constitui 100, iar pentru liceeni – 150 lei. 

Potrivit regulamentului dat, bursierii vor fi selectați după un set de criterii. Astfel, media notelor în treapta gimnazială trebuie să fie nu mai mică de 9,2, iar cea liceală – de 9,0 puncte. Se va ține cont de diplomele de gradul I şi II obținute la olimpiadele raionale, de diplomele de gradul I, II, III  şi menţiuni la olimpiadele republicane în anii calendaristici 2018-2019.

De asemenea de performan-ţe individuale în activităţi extraşcolare, titlul de laureat al concursurilor republicane sau de premiant al competiţiilor sportive de nivel republican.

Dosarul candidatului, întocmit de o comisie de la instituția respectivă, va conține: recomandarea consiliului profesoral, semnată de directorul instituţiei, media notelor pentru anul de învăţământ 2018-2019 și primul semestru al anului de studii 2019-2020; copia documentelor care ar confirma rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri raionale şi republicane, curriculum vitae al candidatului.

Dosarele candidaţilor urmează să fie depuse la Direcţia Învăţământ până la 10 ianuarie 2020. În decizie se mai precizează că elevii claselor VII, VIII, X, XI vor beneficia de bursă pentru perioada anului calendaristic 2020 dacă își fac studiile în una din instituţiile de învăţământ din raion.

Reporter “C”

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns