Bibliotecile se transformă în centre informaționale

În „Raportul anual de activitate al Secției Cultură Rezina pentru 2016”, recent prezentat Consiliului raional, Angela Racu, șefa serviciului, a relatat, că în raion funcționează 35 de biblioteci, care, (cu excepția celei din satul Piscărești), sunt dislocate în sedii aflate în stare satisfăcătoare, fiind dotate cu încălzire, energie electrică, telefonie fixă, rețea Internet, etc. 32 dintre acestea activează în mediul rural. 

 

În aceste instituții lucrează 47 de cadre, dintre care 18 au studii superioare, restul – studii medii de specialitate. ”Anul 2016, – susține A. Racu, – pentru sistemul bibliotecar din raionul Rezina a fost unul din cei mai favorabili. Or, anume în perioada dată toate bibliotecile au fost încadrate în Programul “Novateca”, scopul căruia este renovarea completă a activităților acestor instituții. Astfel la moment toate bibliotecile din localitățile noastre sunt dotate cu echipament performant (calculatoare, imprimante, scanere, pro-iectoare, etc.). De o atenție sporită s-a bucurat marea majoritate a personalului, care a participat la diferite instruiri și training-uri de dezvoltare profesională. Acestea au avut loc grație autorităților publice locale de ambele nivele, ținta finală fiind transformarea bibliotecilor în centre comunitare informaționale. Aceste realizări au permis ca majoritatea bibliotecilor publice din raion să presteze populației servicii moderne, servicii care fac biblioteca mai atractivă, mai interesantă”.

Angela Racu s-a referit și la problemele din domeniu. În anul 2016 pentru toate bibliotecile au fost achiziționate doar 181 de exemplare de carte, în sumă totală de 19726 lei sau câte 5 cărți la o bibliotecă. Cele 35 de biblioteci din raion pe parcursul anului 2016 s-au bucurat de 120802 vizite din partea cititorilor, fiind împrumutate 195021 de exemplare (cărți, publicații periodice, etc.)

Acum, însă, la bibliotecă vizitatorii beneficiază nu doar de împrumut de carte, ci şi de alte servicii. Rămâne, totuşi, de menționat, că oricât de performantă, virtuală și de modernizată ar fi biblioteca, menirea ei inițială este colectarea, stocarea și păstrarea cărților în sensul direct al acestei noțiuni. Or, „biblioteca” provine din combinația termenilor grecești  „biblos” (carte) și „theke” (cufăr). Bibliotecile și pe viitor trebuie să rămână Templul Cronicii Timpului.

În imagine: Bibliotecile din raion au organizat sute de activităţi sociale, culturale, instructive, de agrement pentru toate categoriile de utilizatori. “Clubul seniorilor” la Biblioteca Publică “Mihai Eminescu” din or. Rezina. Foto G.Davâdic.

 Ion Perciun

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns