BAC – 2019: care sunt rezultatele?

Foto simbol. sursa: moldovasuverana.md

 

În raionul Rezina activează 4 licee teoretice, în raionul Şoldăneşti – 3 licee şi în raionul Teleneşti – 2 licee. Să vedem care din ele a obţinut cele mai bune rezultate la examenele de bacalaureat din anul curent?

 

De la cele patru licee din raionul Rezina la exa-menele de BAC-2019, potrivit datelor Direcţiei Generale Învăţământ, Tineret şi Sport, s-au înscris 169 de candidaţi, inclusiv 20 de restanţieri din anii trecuţi. Cei mai mulţi candidaţi au reprezentat Liceul Teoretic Olimp şi Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din Rezina – 76 (inclusiv 12 restanţieri) şi respectiv 36 (inclusiv 1 restanţier). Liceul Teoretic Ioan Sârbu din Ignăţei a participat la această sesiune cu 37 de absolvenţi ai anului curent şi 7 restanţieri, Liceul Teoretic Ion Creangă din Cuizăuca – cu 13 candidaţi.

După cum ne-a informat Lilia Lazari, şefa Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina, au promovat sesiunea de bază 134 de liceeni. Din cei 35 de candidaţi care n-au promovat BAC-ul la sesiunea de bază 30 s-au înscris pentru sesiunea repetată.

Referindu-se la rezultatele examenelor, dna Lazari a concretizat că rata promovabilităţii pentru sesiunea de bază în ultimii trei ani la liceele din raionul Rezina este în creştere şi în anul curent a constituit 79,43%, comparativ cu 73,79% în 2017.

Între licee, cei mai buni indicatori la sesiunea de bază în 2019 le-au înre-gistrat Liceul Teoretic Ioan Sârbu din Ignăţei (97,3%) şi Liceul Teoretic Ale-xandru cel Bun din Rezina (97,14%). Cel mai modest rezultat la capitolul promovabilitate – 79,43%, l-a înregistrat Liceul Teoretic Olimp.

Referindu-se la calitatea cunoştinţelor absolvenţilor, dna Lazari a menţionat că 39 de candidaţi au obţinut media mai mare de 8 puncte, iar 85 de absolvenţi au media mai mare de 7.

În urma procedurii de contestare, 41 de note au fost majorate cu 1 punct, o notă – cu 2 puncte.

 

În raionul Șoldănești, la examenele de bacalaureat din anul curent au fost înscrişi 128 de liceeni, inclusiv 6 restanțieri din anii precedenți. Potrivit lui Alexandru Grădinari, șef-adjunct al Direcției Raionale Învățământ, 22 de liceeni au fost notați cu note negative. Zece dintre aceste note negative le-au primit elevii de la Liceul Teoretic Alexe Mateevici, iar 8 – cei de la Liceul Teoretic Ştefan cel Mare din Şoldăneşti. Cele mai multe nereușite au fost înregistrate la examenele la limba străină, matematică şi limba română.

Sursa citată a mai menționat că patru elevi au obținut nota medie mai mare de 9, iar cunoștințele unui absolvent au fost apreciate cu nota 10 la două examene.

Rezultatele pe licee sunt următoarele:

Liceul Teoretic A. Mateevici – 60 de candidaţi înscrişi, 10 note negative.

Liceul Teoretic Ştefan cel Mare – 41 de candidaţi înscrişi, 8 note negative.

Liceul Teoretic Cotiujenii Mari -21 de candidaţi înscrişi, 4 note negative.

Dintre cele două licee din raionul Teleneşti, potrivit vicedirectoarei Direcţiei Generale Educaţie, Maria Vleju, cea mai înaltă rată de promovabilitate la sesiunea 2019 – 96%, a înregistrat-o Liceul Teoretic Adrian Păunescu din Căzăneşti, unde numai un elev a rămas restanţier. La Liceul Teoretic Lucian Blaga din Telenești, din 59 de candidaţi n-au susţinut toate examenele 9 liceeni, în schimb aici media generală este de 7,14 puncte, egală cu  media pe republică, pe când la instituţia din Căzăneşti media la examene a fost de 6,40 puncte.

Dna Vleju a mai menţionat că elevele Corina Axinte, Corina şi Maria Sofronescu de la liceul din Telenești au obţinut cea mai înaltă medie pe raion – 8,75 puncte, fiind apreciate cu Diplome de merit ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Distribuie

Lasă un răspuns