Are dreptul jurnalistul să solicite informații prin poşta electronică?

Întrebare: Am expediat prin poșta electronică o cerere de solicitare de informație către o instituție publică și a fost respinsă pe motiv că trebuia să fie înregistrată la cancelarie. Aș vrea să știu ce prevede legea în acest sens.

Răspuns: Legea pri-vind accesul la informație prevede, în art. 12, că informațiile oficiale pot fi solicitate în baza unei cereri scrise sau verbale. Solicitarea electronică este o cerere în formă scrisă, prin urmare trebuie acceptată de funcționarul public. Art. 15 al legii menționate stipulează că solicitările în formă scrisă vor fi înregistrate în conformitate cu legislația cu privire la registre și petiționare, care prevede ținerea registrelor electronice, precum și a registrelor fizice.

Funcționarul public res-ponsabil de relațiile cu presa trebuie să conștientizeze faptul că jurnalistul servește interesului public și să-i ofere informația solicitată cât mai curând posibil. Reacția promptă la cererile de acces la informație contribuie la informarea corectă și completă a publicului.

E de menționat că aceeași lege prevede, în art. 13, ca modalitate de acces la informațiile oficiale, expedierea inclusiv prin poșta electronică a informației solicitate. Astfel, pentru a primi răspunsul operativ, puteți solicita furnizorului de informație să vă expedieze răspunsul prin e-mail.

Unii jurnaliști preferă să expedieze solicitarea de informație prin scrisoare recomandată. Acest fapt vă permite să cunoașteți exact când a fost recepționată cererea și de când începe să curgă termenul de 15 zile în care trebuie să primiți răspuns. Iar dacă răspunsul nu este oferit în termenul prevăzut de lege, vă puteți adresa fie la poliție, pentru sancționarea furnizorului de informație, fie în instanță, care va dispune oferirea informației.

Rubrica „Juristul presei” este îngrijită de Centrul pentru Jurnalism Independent

Distribuie

Lasă un răspuns