Apicultori, uniți-vă!

La 12 februarie c. apicultorii din raionul Rezina s-au întrunit pentru a constitui o asociaţie a lor. Ei au votat statutul și denumirea asociației (pe care au numit-o “Nistru”) şi au ales președintele. Apoi au discutat despre posibilităţile de subvenţionare, planurile de viitor ş.a.

La ședință au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților raionale. Președintele raionului Rezina, Valeriu Ciorici s-a interesat despre starea familiilor de albine ale apicultorilor prezenți în sală, menționând că și dumnealui deține o mică prisacă și urmărește noutățile domeniului.

Vicepreședintele raionului responsabil de Agricultură, Teodor Cuculescu a spus că înființarea asociației este un pas binevenit: „Sperăm că această asociație va fi una lucrativă, dar cel mai important nu este actul, deși fără el tot nu-i posibil de activat. Cel mai important e să socializați între dumneavoastră, să vă consultați unul pe altul și să luați cele mai bune practici unul de la altul. Noi vom încerca să intervenim în măsura posibilităților în ceea ce ține de relațiile cu agenții economici referitor la stropitul cu pesticide. Doar că acum va fi totul centralizat, va fi președintele asociației, care va veni oficial în numele, sper eu, a cel puțin 200 de apicultori. Omenirea va trăi atât cât vor fi albinele. Cum moare ultima albină, se pierde totul”, a amintit Teodor Cuculescu.

Șefa Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru a Consiliului Raional Rezina, Vera Cernega, a încurajat apicultorii și i-a informat despre subvențiile de care pot beneficia: „Dumneavoastră tot puteți beneficia de subvenționare, ca și ceilalți producători agricoli. Iată ce prevede Regulamentul de subvenționare pentru perioada 2017-2021:

– Submăsura 1.4 Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice 3) pentru fermele zootehnice apicole – 50% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar. Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie eligibile în cadrul prezentei submăsuri este prezentată în anexa nr.6 a Regulamentului.

– Submăsura 1.5 Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora 45.6) 50% pentru mătci de albine cu vârsta de cel mult 3 luni, dar nu mai mult de 100,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenţionare; 7) 50% pentru roiuri de albine cu mătci cu vârsta de cel mult 3 luni, dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar într-un an de subvenţionare.

Noi vă putem acorda asistență tehnică și informațională referitor la subvenționare. De aceea vă las numărul nostru de telefon: 0254-2-45-37, 0254-2-46-65. ”

Conform statutului, aprobat la ședință, Asociația este nonprofit și apolitică. Aceasta va contribui la promovarea produselor apicole locale la nivel regional, național și internațional; va propaga domeniul apicol în rândurile populației, întru educarea unui mod de viață sănătos; va reprezenta drepturile și interesele membrilor în raport cu alte autorități și instituții; va organiza seminare, schimburi de experiență, târguri, festivaluri.

Vor putea fi membri ai Asociației doar apicultorii care și-au înregistrat prisaca la primărie și dețin pașaport al prisăcii, eliberat de ANSA. Valoarea cotizațiilor anuale de membru va fi de 200 de lei per prisacă. Banii vor fi utilizați pentru cheltuielile Asociației, în mod transpa-rent și eficient.

Printre activitățile propuse pentru acest an de către subsemnata sunt: întâlnirile de lucru între membrii Asociației, schimbul de experiență cu apicultori din țările vecine, realizarea unei hărți interactive de amplasare a stupinelor în raion, participarea colectivă la târguri tematice, organizarea unui Festival raional al Mierii etc.

După înregistrarea juridică a Asociației va mai fi convocată o ședință, cel mai probabil în luna martie, pentru alegerea Consiliului de administrare și Comisiei de cenzori.

Apicultorii interesați pot urmări grupul de Viber Apicultori Rezina:

https://invite.viber.com/?g2=AQAAqrKmqvUv8kpT6cErAhfZtpvROzLd9JmGZEZETuAR7ZiAPriXNOVE%2BCYcXG%2FC

sau pagina de Facebook: Asociația Apicultorilor din Raionul Rezina

Conform datelor prezentate de către Vitalie Cuzuioc, inspector principal la Direcția teritorială Siguranța alimentelor, în raionul Rezina sunt înregistrați 211 apicultori. Statistica arată că în anul 2019 din raionul Rezina au fost livrate la diferite unități de procesare a mierii din Orhei sau Chișinău 98 de tone de miere. „Raionul Rezina are potențial. Sunt apicultori care în ultimii ani își intensifică activitatea, unii participă în proiecte, tinerii se implică, participă la diferite traininguri. Se observă o dezvoltare a ramurii apicole. Nu trebuie să ne axăm doar pe faptul că apicultorii sunt numai amatori, fac miere doar pentru vecini și rude. În ultimii ani există tendința de a face bani, de a face un business în acest domeniu. De aceea este necesară participarea la diferite expoziții, traininguri, proiecte, ca să evoluăm continuu”, a menționat Vi-talie Cuzuioc.

Doina Pantaz, președinta Asociației apicultorilor din raionul Rezina

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns