Alegeri pe înțelesul tuturor: secțiile de votare

Pentru a efectua votarea și numărarea voturilor, circumscripțiile electorale se divizează în secții de votare. Secțiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripție, cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor. Acestea urmează să cuprindă cel puțin 30 și cel mult 3000 de alegători.

Sediile secțiilor de votare se stabilesc, de regulă, în sediile aflate în proprietate publică și se amenajează astfel încât să faciliteze accesul în ele al persoanelor în etate și cu dizabilități.

Birourile electorale ale secțiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripție cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua scrutinului dintr-un număr impar de membri, de cel puțin cinci și cel mult 11 persoane. Candidaturile a trei membri ai biroului electoral al secției de votare se propun de către consiliile locale, iar candidaturile celorlalți membri se propun de către partide și alte organizații social-politice reprezentate în Parlament, câte unul de la fiecare partid sau altă organizație social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcționarilor electorali.

Membri ai biroului electoral al secției de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale și membri de partid.

Biroul electoral al secției de votare are atribuția să păstreze listele electorale, să asigure integritatea acestora și a buletinelor de vot. Membrii biroului electoral întocmesc listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum și persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale de bază.

Tot membrii biroului se ocupă de totalizarea rezultatelor alegerilor în secția de votare, întocmeșc procesele verbale și rapoartele și le remit, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripție. Aceștia examinează cererile și contestațiile ce vizează organizarea și desfășurarea alegerilor, adoptând hotărâri asupra lor, ale căror copii se anexează la raportul biroului

Pentru scrutinul parlamentar din 24 februarie sunt organizate 2143 de secții de votare, inclusiv 47 secţii – pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni. Peste hotare vor fi organizate 125 de secții de votare.

IPN

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns