Agricultura ecologică – o prioritate

În comuna Pripiceni–Răzeși din raionul Rezina, în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială şi economică a ţării”, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Fundaţiei Est Europene şi co-finanţat de către Guvernul Suediei, a fost construită o seră care ar putea servi drept model şi pentru alţi consăteni, serviciile puse la dispoziţia acestora putând fi diversificate în funcţie de necesităţile comunităţii.

Proiectul „Sera agricolă” urmăreşte scopul de a ridica nivelul de dezvoltare socio-economică a c. Pripiceni-Răzeşi prin implicarea activă a societății civile și altor actori interesaţi în promovarea și dezvoltarea practicilor de învățare pe tot parcursul vieții și susținerea incluziunii economice prin desfășurarea activităților de antreprenoriat cu participarea grupurilor vulnerabile.

Proiectul va contribui la fortificarea securității economice și crearea oportunităților de obținere a veniturilor pe termen lung atât a bărbaților, cât și a femeilor. „Sera agricolă” va oferi posibilitatea de a implica persoanele în varstă în viaţa socială şi economică a satului, a ţării. Va spori posibilităţile de integrare a grupurilor vulnerabile şi persoanelor în etate pe piaţa muncii şi va indentifica împreună cu cetăţenii soluţii pentru bunăstarea şi dezvoltarea pe termen lung a comunităţii. Va da şansa pentru cetăţenii comunei Pripiceni-Răzeşi de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Mijloacele financiare din acest proiect au fost direcţionate preponderent spre constructia serei şi procurarea mijloacelor circulante necesare pentru derularea business-ului (răsad, seminţe, îngrăşăminte, chimicale etc.).

Proiectul abordează deasemenea și următoarele nevoi locale: crearea locurilor de muncă, participarea activă a vârstnicilor la evenimentele social-economice, la fel acesta reprezintă un venit suplimentar care va îmbunătăţi situaţia financiară, va oferi posibilitatea de a se dezvolta pe tot parcursul vieţii, va putea transmite tradiţiile cultivării plantelor agricole şi florilor din generaţie în generaţie. La iniţierea afacerii  persoanele implicate  în proiect  au  beneficiat  de suport informaţional şi practic din partea gospodăriilor de succes cu experienţă.

Odată cu implementarea acestui proiect, va fi realizată integrarea socio-economică a grupurilor vulnerabile şi a persoanelor în etate pe piaţa muncii.

Organizarea şi dezvoltarea programelor de formare profesională va oferi oportunități de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de educaţie a populației active din localitate. În același context, va fi dezvoltat parteneriatul public-privat cu alți agenți economici și actori relevanți din comunitate.

Investiţia în agricultură este cea mai valoroasă, producând efecte durabile pe termen lung. Proiectul se constituie într-o investiţie în capitalul satului. Cunoştinţele dobândite de beneficiarii acestui proiect se vor reflecta direct în calitatea vieţii comunităţii locale din c. Pripiceni-Răzeşi. După încheierea suportului financiar, activităţile vor continua adresându-se aceleiaşi categorii de beneficiari (comunitatea din c. Pripiceni-Răzeşi), serviciile puse la dispoziţia acestora putând fi diversificate în funcţie de necesităţile comunităţii. Totodată, campaniile derulate în acest proiect vor putea fi multiplicate ca exemplu de bună practică după finalizarea proiectului pentru alte categorii de beneficiari.

Elena Guseinov, preşedinta AO “Picături de suflet”, comuna Pripiceni-Răzeşi

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns