Agenţii economici din Şoldăneşti au fost informaţi despre învăţământul dual

La Şoldăneşti a avut loc un seminar cu participarea agenţilor economici din raion privind învăţământul dual ca formă alternativă de pregătire a cadrelor calificate.

După cum relatează soldanesti.md. seminarul a fost condus de Ludmila Stihi, сonsultantă GIZ în cadrul proiectului „Promovarea învăţămâîntului profesional tehnic pentru o economie verde”. Dumneaei a explicat întreprinzătorilor particularităţile şi avantajele învăţământului dual ca modalitate specială de instruire şi formare profesională a tinerilor. În acest caz, întreprinderea angajatoare a cursanţilor – parteneră a instituţiei de învăţământ profesional, devine al doilea loc de instruire şi formare pentru tineri, generând oferte educaţionale noi cerute pe piaţa muncii şi constituind, de fapt, primul pas în cariera profesională a tinerilor încă din perioada şcolară.

Elevii şcolilor profesionale încadraţi în învăţământul dual se afla 50-70 % din timpul destinat instruirii în întreprindere, iar restul timpului îl petrec în cadrul instituţiei de învăţămâînt profesional. În perioada studiilor ei beneficiază de contract şi salariu de ucenicie, instruire practică în condiţii reale de lucru în cadrul companiei, asigurare medicală şi socială. Totodată, în cadrul instituţiei de învăţământ tinerii angajaţi beneficiază de bursă lunară, instruire teoretică gratuită, cazare în cămin şi alimentare.

Participanţii la seminar au aflat ce trebuie să întreprindă pentru iniţierea unei cooperări cu instituţiile de formare profesională care, la rândul lor, mai întâi identifică meseriile solicitate de agenţii economici din teritoriu cointeresaţi să dezvolte noi programe de dezvoltare profesională, pregătire a cadrelor necesare.

În continuare participanţii la întrunire au făcut schimb de sugestii şi propuneri reieşind din realităţile raionului.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns