Admiterea 2018: candidații care vor beneficia de finanțare bugetară

Intenţionezi să-ţi faci studiile la o instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova? Vezi dacă te numeri printre candidaţii care vor beneficia de finanţare de la buget.

Potrivit cu Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018 – 2019, 15% din numărul total de locuri vor fi destinate în mod gratuit pentru următoarele categorii de  abiturienţi: orfani și acei rămași fără ocrotire părintească; persoanele cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă; candidații cu ambii părinți cu grad de dizabilitate; candidați ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; candidați din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere; absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, raionul Floreşti, originari din localitățile de est ale Republicii Moldova; candidați din familiile de romi; tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale sau naționale au dreptul să fie înmatriculați în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară. Foto simbol.

Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, la fel, în afara concursului.

Candidații care provin din familii de profesori și participă la concursul de admitere la studii superioare de licență la specialitățile din domeniul Științe ale educației și au media de concurs cel puțin 8,0 vor beneficia de finanțare bugetară.

Sursa: www.stirilocale.md

Distribuie

Lasă un răspuns