80 de tineri din școli profesionale, colegii sau centre de excelență pot beneficia de burse în valoare de 12 mii de lei

Centrul de Informații Universitare anunță cea de-a noua ediție a proiectului Burse pentru formare profesională. Proiectul are drept scop susținerea tinerilor din medii social-vulnerabile din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora la educație, în instituțiile de învățământ mediu de specialitate din țară.

Elevele Şcolii Profesionale Rezina în timpul uceniciei la întreprinderea-parteneră în cadrul învăţământului dual. Foto din arhiva CUVÂNTUL-ui.

În ediția din acest an, în bază de concurs, vor fi oferite 80 de burse în valoare de 12 mii de lei fiecare. Bursele sunt alocate pentru acoperirea necesităților curente ale tinerilor ce țin de efectuarea studiilor (cazare, masă, procurare cărți și instrumente necesare pentru orele practice s.a.). Bursa este prevăzută pentru o perioadă de 10 luni, cu posibilitatea reînnoirii acesteia, în baza de concurs, pentru anul următor de studii.

La momentul aplicării la proiect, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

– să fie înmatriculați în primul an de studii în cadrul școlilor profesionale, colegiilor sau centrelor de excelență din Moldova, începând cu septembrie 2019;

-să demonstreze cel puţin o caracteristică socială, din cele menţionate mai jos:

* tineri ce provin din familii cu venituri modeste;

* tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);

* tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);

* tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;

* tineri cu dizabilităţi.

La fel, solicitanţii trebuie să dea dovadă de o situaţie academică bună, nota medie de la concursul de admitere la școala profesională, colegiu sau centru de excelență să nu fie mai mică de 7,50;

să demonstreze participarea în activităţi academice și extracurriculare (opţional) – diplome de participare în concursuri, activități sportive și artistice etc. din septembrie 2018 – prezent.

Termen limită de depunere a dosarului: 15 octombrie 2019.

Distribuie

Lasă un răspuns