1milion 913 mii de lei alocaţi câtorva şcoli

În agenda şedinţei extraordinare recente a Consiliului Raional Rezina au fost incluse 4 chestiuni. Dar în debutul şedinţei proiectul de decizie „Cu privire la autolichidarea Instituției Publice Școala Primară Lipceni” a fost exclus, în loc fiind întrodusă chestiunea cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Înainte de a trece la dezbaterea agendei de lucru, consilierii au luat act de declarația colegului Igor Mardare, care a declarat că părăsește rândurile PLDM și ale fracțiunii liberal democrate din componența Consiliului Raional Rezina.

Raportul prezentat de Angela Cuzuioc, șefa Direcției Finanțe a Consiliului Raional cu privire la exercițiul bugetar raional pentru 9 luni ale anului 2016 a fost aprobat fără discuţii.  În nota informativă la proiectul respectiv de decizie se menţionează că „bugetul raionului Rezina pentru anul 2016 la partea de venituri a fost aprobat în volum de 162233,9 mii lei, inclusiv bugetul raional 104085,9 mii lei. Pe parcursul anului, grație atragerii diferitor proiecte investiționale, veniturile s-au majorat cu 33871,8 mii lei, astfel bugetul raionului a ajuns la 196105,7 mii lei. În primele 9 luni încasările în buget au constituit 125576,7 mii lei (64,0% față de sarcina anuală). 

La capitolul cheltuieli A. Cuzuioc a menţionat că bugetul raionului a fost executat în sumă de 116402,4 mii lei sau 55,2%. Referindu-se la chestiunea privind corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2016 Angela Cuzuioc a precizat că şi la venituri, şi la cheltuieli bugetul raional a fost micşorat cu 1666,2 mii lei.

Pe alte două chestiuni proiectele au fost prezentate de Arcadie Mușinschi, vicepreședintele raionului. Acestea vizau modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Rezina adoptate anterior. Prin noile decizii, din bugetul raionului au fost alocați 1milion 913 mii lei unor instituţii publice de învăţământ, inclusiv: Gimnaziul Ciorna – 66300 lei; Gimnaziul Păpăuți – 193700 lei; Gimnaziul Pereni – 59200 lei; Gimnaziul Pripiceni-Răzeși – 73100 lei; Gimnaziul Solonceni – 571800 lei; Gimnaziul Țareuca – 56000 lei, Gimnaziul Bușăuca – 96800 lei; LT „Alexandru cel Bun” – 80000 lei; LT „Pușkin” – 72800 lei și LT „Olimp” – 602100 lei.

În continuare consiliul a mai alocat 96000 lei primăriei Lalova pentru restabilirea sistemului de iluminație stradală din s. Țâpova, deteriorat în urma furtunii din 28-29 octombrie c.  Ambele proiecte de decizii au fost aprobate unanim.

   Ion Perciun

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns